Hop til indhold

Fra hoved til handling

Projekttitel Fra hoved til handling
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation
Teaser Hvilken effekt har en systematisk tilgang til Designtænkning og innovation i små og mellemstore virksomheder?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Mette Day
Adjunkt
meda@zealand.dk
50762627
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2022 - 01. marts 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Virksomhederne står overfor store forandringer som klimaudfordringer, grønomstilling og medarbejdere med nye værdier, der stiller andre krav til virksomhederne, arbejdsforholdene og ledelsen. Spørgsmålet er hvordan virksomhederne kan håndtere det bedst muligt? Det kræver at virksomhederne er omstillingsparate og innovative.

På baggrund af kvalitative undersøgelser ved vi at mange af virksomhederne i Region Sjælland ikke har kendskab til design tænkning og SDG Accelerator Toolbox, Lego serious play eller ikke ved, hvordan disse kan anvendes i praksis

Projektet tager afsæt i design tænkning med henblik på at hjælpe virksomhederne med at omstille disse forandringer og processer mod mere bæredygtige og innovative måder at arbejde på. Gennem workshops forløb skal projektet være med til at udbrede viden om design tænkning, SDG Accelerator Toolbox og Lego serious play og herigennem hjælpe virksomheder i Region Sjælland med at løse flere af deres udfordringsområder.

- Baggrund og formål
Meget forskning peger på, at organisationer, der arbejder systematisk med design og innovation, har en markant bedre indtjening, end virksomheder der ikke gør. Brugen af designmetoder i hele værdikæden har med andre ord en positiv effekt på bundlinjen.

Kilde McKinsey.

Ifølge Næstved erhverv står virksomhederne i Region Sjælland med følgende udfordringer

·         Barrierer for vækst og udvikling i SMV’erne i Næstved

·         Adgang til kvalificeret arbejdskraft + fastholdelse

·         For ”lidt” fokus på innovation og udvikling

·         Kompetenceudfordringer ift. grøn omstilling

·         Ledelse: Retning, struktur, motivation og trivsel!

·         Adgang til viden og kompetencer (sparring).

·         Alders-sammensætningen hos SMV’erne

·         Gennemføre udviklingstiltag

Vi kan derfor med projektet være med til at udvikle og hjælpe med de udfordringer som virksomhederne står overfor og fungere som vidensudvikler til vores uddannelser. Som uddannelsesinstitution har vi en samfundsmæssige forpligtelse til at vidensdele og samarbejde med erhvervslivet og sikre at vores studerende får adgang til de nyeste metoder og viden. Projektet gør det muligt for de studerende, at arbejde med innovation i samarbejde med virksomheder om konkrete problemstillinger.

 

- Aktiviteter og handling

Projektplanlægning

 • Research og læse litteratur
 • Planlægge og koordinering af workshops med virksomheder og evt. studerende

Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle

 • Workshops for virksomheder

Afslutning

 • Udarbejdelse af tekst og billede, materiale
 • Udarbejdelse af workshop materiale til fremtidige brug
 • Udvikling af nye metodekort/ Toolbox som kan bruges fremadrettet i undervisning/efteruddannelse og kursus forløb for virksomheder
 • Oplæg på netværkskonference

Evaluering

 • Afsluttende møder med virksomheder og evaluering på workshops forløb
- Projektets Metode
Ifølge vores kvalitative undersøgelser blandt virksomhederne i Region Sjælland, står de alle sammen overfor store forandringer som bl.a. klimaudfordringer, grønomstilling og medarbejdere med nye værdier, der stiller andre krav til virksomhederne, arbejdsforholdene og ledelsen osv. Det er tydeligt, at virksomheder efterspørger nye innovative metoder til at kunne håndtere disse udfordringer og måske ændre hele deres måde til at lede sin virksomhed på.

 

Hvordan kan designtænkning og SDG accelerator toolbox gøres mere systematisk, og derefter udbredes gennem kursus, uddannelse og efteruddannelse?

Teoretiske ståsted:

Her beskrives projektets teori.

Foreløbig

 • Tim Brown, Change by Design
 • Søren Bechmann og Mette Mikkelsen, Med andre øjne
 • Tom Kelley, The ten faces of innovation
 • Silje Alberthe Kamille Friis, Tool kit 6C modellen
 • Michael Lewrick, Patrick Link Larry Leifer, The Design Thinking Toolbox
 • David Kelley , Hasso Platner Institute of Design at Stanford University , Scott Doorley, Make space
 • David Kelley, Creative confidence
 • Elizabeth, Sanders & Pieter Jan Stappers, Convivial Toolbox
 • Jesper Simonsen and Toni Robertson, Routledge international Handbook of Participatory Design
 • IDEO BLOG
 • Stanford D-school, The gift givning project
 • Giulia Calabretta, Gerda Gemser og ingo Karpen, Strategic Design eight essential practices every strategic, designer must master
 • IDEO, Design Thinking for Educators
 • SDG – accelerator toolbox
 • Thea Mikkelsen,10 gode råd om innovationsledelse

 

 

 

- Projektets Forventede Resultater

Afholdt workshops for virksomheder

Tekst og brochurer til workshops og undervisningsbrug

Oplæg på netværkskonference/ Entrepreneurship Konference

Nye metodekort/ Toolbox som kan bruges i undervisning og samarbejdsprojekter med virksomheder

- Projektets Forventede Effekt
Vi vil med projektet hjælpe virksomhederne med de udfordringer og forandringer, som de står overfor Det kan vi ved at introducere virksomhederne for de nyeste innovationsmodeller, afholde workshops, der giver virksomhederne konkrete værktøjer og ny viden til arbejde med deres problemstillinger. Projektet vil også være med til at sikre Zealands strategiske satsninger: Innovation og bæredygtighed, og samarbejde med erhvervslivet.

Gennem vores forskningsresultater kan vi skabe et bedre fundament for undervisning af vores studerende indenfor de nyeste innovationsmetoder.

Ved at identificere den rigtige tilgang til anvendelsen af Designtænkning, SDG Toolboks og Lego serious play vil virksomhederne

 • Identificere udfordringer og barrierer i virksomhedernes praksis, som bør ændres for at vækst og udvikling kan finde sted.
 • Få indsigt i, hvordan de kan anvende metoderne til at lede med fremtidsperspektivet for øje og på den måde være en attraktiv arbejdsplads
 • Få værktøjer til at arbejde med, hvordan man gennemfører sammenhængende og systematiske innovationstiltag holde dem op imod beslutningsprocesser og handle på dem.
 • Opbygge strategier for kompetenceudvikling af medarbejdere der skal til for både at optimere nuværende forretningsområder og igangsætte nye. Ved at lære evnen til at skabe muligheder.
 • Få en forståelse for, hvordan virksomhederne bedst kan balancere drift og udvikling både i forhold til ressourcer og medarbejdernes kompetencer.
 • Få adgang til et erhvervsnetværk med mulighed for sparring på virksomhedernes problemstillinger
 • Få konkrete og håndgribelige værktøjer til at arbejde med bæredygtighed og digitalisering.

 

Overstående kan være med til at reducere de udfordringer, som er nævnt i formålsbeskrivelsen.

 

 

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer