Fokus på Entreprenørskab

Projekttitel Fokus på Entreprenørskab
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation | Undervisning
Teaser Projektet skal understøtte iværksætterlysten, bidrage til udviklingen af bæredygtige virksomheder samt udvikle entreprenante kompetencer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Marie Helles
Adjunkt, Leder af inkubatoren
mah@cphbusiness.dk
3615 4835
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juli 2014 - 31. december 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektets formål er at udvikle og implementere et nyt koncept for start-up miljøer på Cphbusiness, så institutionen kan medvirke til, at der etableres flere nye, bæredygtige virksomheder.

Projektet arbejder med tre målgrupper: Studerende med lyst til at starte egen virksomhed. Studerende med en konkret virksomhedsidé. Studerende med en egentlig forretningsplan eller etableret virksomhed. Desuden fokuserer projektet på at etablere nye partnerskaber med danske og internationale start-up/iværksættermiljøer.

- Baggrund og formål

Projektets fokus er på udvikling og implementering af et nyt koncept for start-up miljøer, som når bredt ud til akademiets studerende på alle campus via en stærk intern forankring og synlighed.

Miljøerne skal henvende sig både til studerende, der er langt med egen virksomhed og studerende, der er på vej med udviklingen af et koncept. (se målgrupper nedenfor)

Projektet er således rettet mod studerende, der er indskrevet ved Cphbusiness.

Som en del af det nye koncept indgår også etablering af nye partnerskaber med danske og internationale start-up/iværksættermiljøer, herunder miljøer tilknyttet andre uddannelsesinstitutioner (fx DTU, SDU m.fl.).

 

- Aktiviteter og handling

Projektet gennemføres ud fra en iterativ projektmodel, hvorfor metoder og delmål i projektets forløb løbende evalueres og videreudvikles.

Den aktuelle plan ser således ud:

Efterår 14

 • Analyse af eksisterende koncepter
 • Research på eksterne erfaringer med udvikling, implementering, drift og effektmåling af start-up/iværksættermiljøer samt research på andre relevante aktiviteter og erfaringer inden for iværksætteri
 • Begyndende udvikling af de fysiske rammer v. Søerne og Lyngby
 • Igangsættelse af mindre eksperimenter sideløbende med research
 • Begyndende justering af eksisterende koncepter v. Søerne og Lyngby

Forår 15

 • Definering og implementering af pilot/eksperimenter
 • Udvikling af nyt fælles koncept
 • Implementering af koncept med fysisk forankring v. Søerne og Lyngby (med fokus på de 3 målgrupper og primært fra de nævnte uddannelser, se under pkt. 3)
 • Formidling af konceptet til studerende og undervisere med henblik på en begyndende forankring i organisationen.
 • Definering og etablering af partnerskaber
 • Yderligere aktiviteter og tidlinje defineres på baggrund af projektets delerfaringer, delresultater m.v.

15/16

 • Defineres på baggrund af projektets delerfaringer, delresultater m.v.
- Projektets Metode

Projektelementer:

 • Research/analyse af forskellige modeller for iværksætter/start-up miljøer i ind- og udland, herunder også de interne erfaringer fra konceptet v. afdeling Søerne (tidligere Blågårdsgade) samt fra PBA i Innovation og Entreprenørskab.
 • Udvikling af nyt koncept for start-up miljøer v. Cphbusiness, bl.a.:
  1. Definering af koncept rettet mod forskellige målgrupper:
   1. Alle med lyst til at være med til at starte projekter eller virksomheder op – hvor målet er at få udviklet bæredygtige ideer. (vi skal dog ikke ”trække nogen til truget”)
   2. Studerende, som har mere konkrete virksomheds/projektideer (evt. udviklet under a)
   3. Studerende, som har en egentlig forretningsplan eller for nylig har etableret egen virksomhed
  2. Etablering af vejledningskoncept som inkluderer følgende ressourcer:
   1. Eksterne sparringspartnere, fx advisory board, mentorer
   2. ansatte v. Cphbusiness
   3. Erfarne studerende fra start-up miljøet – gerne også tidligere studerende, som har fået succes.
   4. Relevante aktører fra DTU, SDU m.fl.
  3. Sikring af forventningsafstemning/krav til de enkelte målgrupper – herunder et stærkt krav om eget og fælles ansvar og bidrag
  4. Udvikling af alumne-koncept
  5. Udvikling af de fysiske rammer – i første omgang er det tænkt, at den fysiske base bliver v. afdelingerne Lyngby og Søerne, men der kan godt etableres support på andre afdelinger, hvis det giver mening
  6. Definering af strukturelle rammer, herunder:
   1. Hvordan udnytter vi de begrænsede fysiske rammer?
   2. Hvor længe kan man være centralt medlem af miljøet?
  7. Sikring af synlighed internt og eksternt, herunder:
   1. Hvordan sikrer vi, at undervisere bruger og involverer miljøet?
   2. Hvordan få de studerende til at komme til os, så vi ikke skal bruge mange ressourcer på at promovere?
 • Implementering af nyt koncept:
  1. Justering af de eksisterende koncepter v. afdelingerne Søerne og Lyngby
  2. Kommunikation og forankring af projektet internt og eksternt
  3. I første omgang involvering af de uddannelser, som primært viser interesse for innovation og entreprenørskab (MUL, SER, MAK + udvalgte PBA)
- Projektets Forventede Resultater

Målsætning:

• Understøttelse af flere studerende med iværksætterdrømme

• Øget udvikling af de studerendes entreprenielle færdigheder (120 studerende i 2014-2015 og 150 studerende i 2015-2016)

• Stærkt fælles koncept for start-up miljøer på Cphbusiness

• Øget samarbejde med andre start-up/iværksættermiljøer i Danmark og internationalt

- Projektets Forventede Effekt
 • Etablering af et stærkt fælles koncept for start-up/iværksættermiljø v. Cphbusiness – baseret på
 • Cphbusiness’ værdier om udvikling af det gode håndværk og samskabelse af læring og projekter med de studerende. Konceptet skal kunne håndtere de forskellige målgrupper og skal kunne håndteres med rimelige driftsomkostninger fremadrettet.
 • Etablering af samarbejde med andre start-up/iværksættermiljøer i Danmark og internationalt, så vi åbner vores miljøer op, og så vores studerende kan fortsætte i andre væksthuse, når de skal forlade vores start-up miljø (hvis dimittender ikke kan etablere sig på egen lokation).

 

 • På brugersiden vil følgende være effekter i 2014-2015:
 1. 120 studerende (på tværs af de 3 målgrupper defineret under pkt.3) har fået udviklet deres entreprenørielle færdigheder via tilknytning til vores start-up miljøer
 2. Etablering af 30 virksomheder kan linkes til Cphbusiness’ start-up miljøer (der er ikke krav til en speciel type virksomhed)

(a.+b. henviser til Cphbusiness’ udviklingskontrakt 2014-2015)

 

 • Ca. forventede effekter på brugersiden 2015-2016:
 1. 150 studerende (på tværs af de 3 målgrupper defineret under pkt. 3) har i 2015-2016 fået udviklet deres entreprenørielle færdigheder via tilknytning til vores start-up miljøer
 2. Etablering af 50 virksomheder kan linkes til Cphbusiness’ start-up miljøer (der er ikke krav til en speciel type virksomhed)

(tal i c.+d. kvalificeres gennem projektets research- og udviklingsfaser)

Tags forretningskoncepter | iværksætteri | koncept | Networking
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport