FLIBA – Fremtidens Ledere I Byggeri og Anlæg

Projekttitel FLIBA – Fremtidens Ledere I Byggeri og Anlæg
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Byg
Teaser Et nordisk projektsamarbejde om udvikling af lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Jesper Hvidkjær Pedersen
Adjunkt
jhvp@kea.dk
24484555
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. januar 2011 - 30. juni 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Oslo, Göteborg og Malmö/København er med sine ni millioner indbyggere et sammenhængende skandinavisk vækstområde, hvor der de kommende år vil være behov for forbedringer af bygninger og infrastruktur. KEA – Københavns Erhvervsakademi har sammen med syv andre uddannelsesinstitutioner i Øresund-Kattegat-Skagerrak etableret et projektsamarbejde om udvikling af lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen i Norden. Udover KEA har de primære projektpartnere været Norges Byggskole, Chalmers Tekniske Högskola, KY-akademien og DTU.

Projektet FLIBA – Fremtiden Ledere I Byggeri og Anlæg – har arbejdet med at udvikle eksisterende uddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen udfra et mål om at skabe bedre ledere, både nuværende og kommende, gennem bedre uddannelse.

Projektets formål er:

 • At sikre rekruttering og udvikling af ledere til bygge- og anlægsbranchen gennem opdaterede og bedre uddannelser
 • At harmonisere og øge mobiliteten på tværs af grænserne af såvel den uddannede, som den kommende leder
 • At skabe bedre netværk mellem de skandinaviske uddannelsesinstitutioner indenfor bygge- og anlægsbranchen

På denne baggrund har FLIBA arbejdet med temaerne:

 • Mobilitet
 • Fremtidige lederkompetencer
 • Mangfoldighed
 • Ledelse i undervisningen
 • Digitalisering
 • Bæredygtighed

Til projektet er bevilget 2,1 millioner Euro, hvoraf knap 1 million Euro er fra EUs program Interreg IV A ÖKS. Projektet har også fået økonomisk støtte fra Oslo Kommune, Akershus Fylkeskommune og Västra Götelandsregionen, samt projektparternes bidrag. De strategiske Partnere har været Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Sveriges Byggindustrier og Dansk Byggeri.

- Baggrund og formål

Baggrund

Oslo, Göteborg og Malmö/København er med sine ni millioner indbyggere et sammenhængende skandinavisk vækstområde, hvor der de kommende år vil være behov for forbedringer af bygninger og infrastruktur. Ledere i bygge- og anlægsbranchen mangler ledelseskompetencer på alle niveauer for at gøre byggebranchen mere effektiv og produktiv i fremtiden. Der mangler harmonisering af uddannelserne inden for branchen på tværs af grænserne i norden og EU.

 

Fremtidens lederkompetencer – en del af undervisningen

Der er fælles skandinaviske udfordringer indenfor bygge- og anlægsbranchen i form af stigende krav om bæredygtighed og kvalitet. De eksisterende uddannelser matcher ikke fremtidens efterspørgsel og behov i branchen. Med udgangspunkt i denne udfordring har partnerne bag FLIBA-projektet arbejdet med at skabe bedre ledere gennem bedre uddannelser.

 

Formål

 • At sikre rekruttering og udvikling af ledere til bygge- og anlægsbranchen gennem opdaterede og bedre uddannelser
 • At harmonisere og øge bevægeligheden på tværs af grænserne af såvel den uddannede samt den kommende leder
 • At skabe bedre netværk mellem de skandinaviske uddannelsesinstitutioner indenfor bygge- og anlægsbranchen
- Aktiviteter og handling

FLIBA-projektets aktiviteter og handling

Projektet er overordnet set fortløbet i følgende 5 faser – med visse overlap – samt organiseret i en række delprojekter, som de respektive partnere har taget ansvar for.

1. Etablering af projektorganisation

 • Projektledelse
 • Styregruppe
 • Projektråd

2. Kortlægning af nødvendige lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen. Kortlægningen inddeles i 3 delstudier:

 1. Rammevilkår og kvantitativ kortlægning
 2. Kvalitative interview af ledere i produktionen + fokusgruppe
 3. Kortlægning af aktuelle uddannelser rettet mod lederskab

3. Udarbejdelse af virtuel platform 

 • Etablering af platformens struktur og organisation
 • Udvikling og drift
 • Organisering af info og viden i platformen

4. Informationsspredning

 • Etablering og drift af hjemmeside
 • Udvikling af informationsmateriale og distribuering heraf
 • Planlægning og gennemførsel af seminarer, konferencer og temauger fx:
  • Fremtidens Byggebrance, KEA, oktober 2011
  • Nordisk Forum, november 2011
  • Ecoweek Nordic Living, KEA, 2013

5. Evaluering

 • Løbende evaluering
 • Opsamlende evaluering resulterede i rapport/e-bog
- Projektets Metode
 • Projektledelse og partnerskab
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kvantitativ kortlægning af ledelseskompetencer i bygge- og anlægsbranchen
 • Kvalitative interviews med fokusgrupper
 • Analyse af kortlægningens resultater og fremtidsscenarier
 • Udarbejdelse af virtuel platform
 • Informationsspredning
 • Løbende evaluering

- Projektets Forventede Resultater
 • At opbygge et interregionalt netværk af brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører indenfor bygge- og anlægsbranchen
 • At skabe en virtuel platform der indeholder elementer som skal fremme projektet formål. Platformen skal indeholde informationer om kompetenceudviklingsmuligheder for kommende ledere. Derudover skal den fungere som et forum, hvor arbejdsgrupper gennem piloter arbejder med at udvikle uddannelser, som imødekommer de krav branchen står overfor (digitalisering, bæredygtighed, mangfoldighed m.v.)
- Projektets Forventede Effekt

Det forventes at projektet vil skabe bedre ledere i bygge- og anlægsbranchen og derigennem gøre branchen mere effektiv og produktiv i fremtiden.

Derudover ønskes det at FLIBA vil være en katalysator for nordisk studiemobilitet inden forbygge- og anlægsbranchen og mere tværkulturelt samarbejde.

Projektets udvikling og effekt vil løbende blive evalueret og der vil afslutningsvis være en opsamlende evaluering resulterende i rapport/e-bog. Oprettelsen af et skandinavisk netværk og en virtuel platform for bygge- og anlægsbranchen, skal sikre dialogen forsættes efter projektets afslutning.

Tags byg | kompetenceudvikling | Ledelse | uddannelsesudvikling
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Henriette Hall-Andersen
Jesper Hvidkjær Pedersen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere DTU | KEA | Chalmers Tekniske Högskola | Norges Byggskole | KY Akademien
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 100% | EU kilder | Interreg
Resultat

Samarbejdsaftaler
Samarbejdet mellem de otte uddannelsesinstitutioner indenfor byggeri og anlæg har resulteret i samarbejdsaftaler mellem eksempelvis KEA og Chalmers, samt KEA og Fagskolen Oslo Akershus.

BIM
Et andet resultat af projektet er udvikling og indførelse af det fælles værktøj Building Information Modelling (BIM). Ifølge partnerne, kan uddannelsesinstitutioner også fremover bruge BIM til aktivt at udvikle og opdatere eksisterende uddannelser i forhold til de kompetencer eleverne kommer ud med indenfor grønt og bæredygtigt byggeri.

Virtuel platform sikrer vidensdeling
Projektet har endvidere udviklet en virtuel platform for erfaringsudveksling mellem undervisere indenfor byggeri, produktion og ledelse. Blandt andet byder platformen på et debatforum, hvor underviserne kan dele idéer og uploade undervisningsmateriale. Det er tanken, at den virtuelle platform ikke alene skal fungere som et redskab for projektet men spredes til hele branchen og undervisningssektoren.

De bedste byggeledere håndterer både teknik og mennesker
Et andet resultat af projektet er en kortlægning af nødvendige lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen. Fagtekniske kompetencer kan ikke stå alene i ledelse af store bygge- og anlægsprojekter. Ledelse af mennesker, planlægning, kommunikation og samarbejde tegner sig også i profilen af den gode byggeleder. Det viser analyser, som partnerne gennemførte i Sverige og Danmark.

På baggrund af analyserne har partnerne udviklet eksisterende uddannelser og etableret nye, så lederskab inkluderes tværfagligt. De norske partnere integrerer ledelse i alle fag, mens Københavns Erhvervsakademi indfører temauger om ledelse og har oprettet en 2-årig byggekoordinatoruddannelse.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

- E-bog/ rapport om FLIBA-projektet
- Konference
- Voxpop/ videoer
- Artikler
- Virtuel platform/ blog

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter E-bog
Anden artikel
Anden artikel
Video, streaming
Video, streaming
Video, streaming