Fremtidens finansøkonomer

Projekttitel Fremtidens finansøkonomer
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business
Teaser Hvad laver de? En undersøgelse af arbejdsmarkedet for finansøkonomer - et arbejdsmarked i forandring
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Margrethe Børsting
Udviklings- og Videncenterchef
meb@eamv.dk
29693715
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2016 - 21. december 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet skal undersøge hvad virksomhederne synes om EAMV’s finansøkonom-dimmitender – fagligt som socialt/personligt. Er de tilfredse med finansøkonomernes faglige og personlige kvalifikationer, hvor er der plads til forbedringer m.m.

Jobmarkedet for finansøkonomer flytter sig i disse år. De klassiske jobmuligheder for finansøkonomer (pengeinstitutter, ejendomsmægler, revisorer) stagnerer, og det er vigtigt at vide hvilke funktioner “nye” jobs finansøkonomer bliver ansat i.

- Baggrund og formål

Formål

Vi vil gerne vide hvad virksomhederne synes om vores finansøkonom-dimmitender – fagligt som socialt/personligt. Er de tilfredse med finansøkonomernes faglige og personlige kvalifikationer, hvor er der plads til forbedringer m.m.

Jobmarkedet for finansøkonomer flytter sig i disse år. De klassiske jobmuligheder for finansøkonomer (pengeinstitutter, ejendomsmægler, revisorer) stagnerer, og vi vil gerne vide hvilke funktioner “nye” jobs finansøkonomer bliver ansat i.

Projektet kan endvidere tjene som inspiration for en model for samarbejdet med aftagerne af vores uddannelser generelt – ikke kun finansøkonomuddannelsen. Dette samarbejde skal beskrives i forbindelse med institutionsakkrediteringen.Hvad/hvem vil resultaterne gavne?

 

- Aktiviteter og handling

Spørgeskemaundersøgelse

Da vi ikke har nogen særlig struktureret viden om området, vil vi starte med en undersøgelse af virksomhedernes kendskab til uddannelsen. Vi vil spørge samtlige virksomheder med over X ansatte i vores opland via et spørgeskema. Her finde vi dels ud af hvor stort kendskabet til finansøkonomuddannelsen er, og dels hvilke typer virksomheder som ansætter finansøkonomer.

Interviews

Dernæst vil vi interviewe udvalgte virksomheder, som har, eller har haft, en finansøkonom ansat (eller haft én i praktik), med henblik på at finde ud af hvad de synes om vore dimmitender. Her spørges der ind til både faglige og personlige kvalifikationer.

- Projektets Metode

Litteratur review

Vi ved noget generelt om hvad virksomheder synes om at ansætte nyuddannede akademikere, og hvilke faglige og personlige kvalifikationer de lægger vægt på (“Virksomhedernes erfaringer med nyuddannede akademikere”).
Vi ved også noget generelt om erhvervslivets syn på erhvervsakademiuddannelserne
( “Erhvervsakademiuddannelsernei et aftagerperspektiv”).
Fra egne beskæftigelsesundersøgelser har vi en idé om i hvilke brancher finansøkonomerne typisk bliver ansat.

Research questions

Hvor stort er kendskabet til finansøkonomuddannelsen i EAMV’s opland?
Hvilke brancher/funktioner ansættes finansøkonomer typisk i?
Hvilke faglige og personlige egenskaber lægger virksomhederne vægt på ved ansættelse af en finansøkonom?
Efterspørger virksomhederne kompetencer, som ikke er dækket på den nuværende finansøkonomuddannelse?
Metoder: Hvordan vil vi få den nødvendige information?
1)
Spørgeskema til virksomheder (mail/web)
• Alle virksomheder i Herning/Holstebro-området med opland med mere end 5 ansatte

Der er tale om en deskriptiv undersøgelse, og vi sigter mod hele populationen. Vi skal dermed også forsøge at opnå en så høj svar% som muligt, og analysere på, om der er særlige mønstre mht. dem der ikke svarer.

2)
Interviews (incl. invitationsmail)
• Dem der har ansat FIN’er
• Dem der har FIN’er i praktik (men ikke ansat nogen)

Spørgeskemaundersøgelse

Da vi ikke har nogen særlig struktureret viden om området, vil vi starte med en undersøgelse af virksomhedernes kendskab til uddannelsen. Vi vil spørge samtlige virksomheder med over X ansatte i vores opland via et spørgeskema. Her finde vi dels ud af hvor stort kendskabet til finansøkonomuddannelsen er, og dels hvilke typer virksomheder som ansætter finansøkonomer.

Interviews

Dernæst vil vi interviewe udvalgte virksomheder, som har, eller har haft, en finansøkonom ansat (eller haft én i praktik), med henblik på at finde ud af hvad de synes om vore dimmitender. Her spørges der ind til både faglige og personlige kvalifikationer.

- Projektets Forventede Resultater

Resultater

Resultaterne vil i første omgang gavne finansøkonomuddannelsen, idet projektet vil give større viden om dimmitenders ansættelse, og hvor uddannelsen kan sætte ind mhp. at forberede de studerende på det fremtidige arbejdsmarked for finansøkonomer.

I anden omgang kan selve fremgangsmåden tjene som inspiration for en model til samarbejde med aftagere af EAMV’s dimittender generelt.

- Projektets Forventede Effekt
Tags Finans | finansøkonom | fremtid
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Louise Klokker
Knud Erik Rasmussen

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
Jeanette Hedegaard Nielsen
Kim Ehlers
Lotte Dupont-Mersing
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Århus Universitet
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter