Hop til indhold

ESG i Revisionsbranchen

Projekttitel ESG i Revisionsbranchen
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Økonomi | Undervisning
Teaser ESG er begreb for særligt større virksomheder, der formidler deres arbejde med bæredygtighed, og som noget nyt skal revisionsbranchen også til at gøre det
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Henrik Skou Hansen
Adjunkt
hha@cphbusiness.dk
36 15 45 00
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2023 - 31. juli 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet udspringer af et forudgående forstudie ved samme navn.

 

ESG er det begreb, hvorved særligt større virksomheder formidler deres arbejde med bæredygtighed, og som noget nyt skal revisionsbranchen også til at revidere virksomhedernes arbejde med ESG.
ESG står for “Environmental, Social and Governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold. Det omtales også ofte som bæredygtighed.

Indeværende forstudie søger at finde svare på følgende forskningsspørgsmål.

Hovedspørgsmål
Hvilke udfordringer er der for den finansielle sektor i relation til ESG- og bæredygtighedsrapportering?

Underspørgsmål

  • Hvilke ESG-nøgletal er relevante for den finansielle sektor og forventes at fylde mest i årene fremover?
  • Hvilke evt. nye kompetencer skal den finansielle sektor bruge for at kunne løse opgaven med ESG- og bæredygtighedsrapportering?
  • Kan der udvikles best practice på området?
- Baggrund og formål

Det er som sådan ikke noget nyt, at børsnoterede selskaber beretter om deres arbejde med bæredygtighed i årsrapporterne, og nyeste skud på stammen er ESG-rapporter. Det er blevet både mere omfattende, men også mere udbredt blandt ikke-børsnoterede aktieselskaber at arbejde med ESG. Dette er opstået med afsæt i et større ønske fra investorer, kunder og andre interessenter om afrapportering af virksomhedernes ikke-finansielle nøgletal.

Snart bliver det tilmed et lovkrav, at virksomheder af regnskabsklasse D, og forventeligt også (stor) C, i ledelsesberetningen skal redegøre for deres arbejde med eliminering af de aftryk, som har betydning for mennesker, miljø og samfund. Endvidere træder direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i kraft, som er et regelsæt, der skal strømline denne ikke-finansielle afrapportering.
ESG er en taksonomi, der netop tillader virksomheder at berette om disse faktorer, og om det er i tråd med CSRD vides ikke endnu, men det er et væsentligt opmærksomhedspunkt. Det bemærkes i øvrigt at det umiddelbart kan være uoverskueligt at følge anbefalingerne fra f.eks. FSR – danske revisorer, da ESG omfatter mange nøgletal, og taksonomien er kompleks.

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektet arbejder grundlæggende abduktivt. Der anvendes åbne semistrukturede ekspertin-terview. Der vil i øvrigt anvendes sekundær data, for at analysere relevante sammenhænge. Der vil også udarbejdes survey materiale som vil tilsendt respondenter i den finansielle sektor.

- Projektets Forventede Resultater

I forhold til erhverv:
Resultatet skal være med til at formidle til revisionsbranchen, hvor indsatsen skal ligge i relation til kompetenceudvikling og rapportering, sådan at branchen kan levere en professionel, lønsom og god service på området.

I forhold til uddannelse af vores studerende:
Det skal ligeledes være med til at udvikle vores uddannelser på området, så de studerende får de kompetencer og den forståelse og indsigt i ESG, der gør dem i stand til at bidrage aktivt, når de kommer ud i erhvervslivet.

I forhold til intern kompetenceudvikling:
Endelig skal projektet være med til at uddanne vores kollegaer internt indenfor et område, der er helt afgørende at have viden om i fremtiden.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Cphbusiness
2 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport