Er havre davre 2.0 – Videnanvendelse i hestebranchen

Projekttitel Er havre davre 2.0 – Videnanvendelse i hestebranchen
Projekttype
Frascati Ja
Tema Landbrug
Teaser I dette projekt kortlægges hvilke spillere der findes, som formidler viden om fodring af heste.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Eva Lind Gleerup
Lektor
elg@eaaa.dk
7228 6419
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. april 2020 - 01. juli 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Manglende viden om fodring af heste kan føre til forkert fodring, og som en konsekvens af dette til nedsat hestevelfærd (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018; Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018). I forskningsprojektet ”Er havre Davre” som afsluttedes i januar 2020 har vi igennem en spørgeskemaundersøgelse, med over 4000 respondenter, afdækket at vidensniveauet hos Danske hesteejere på nogle områder er mangelfuldt. Undersøgelsen afslørede også, at hesteejernes foretrukne metode til planlægning af fodringen er ud fra egen viden og det, der står på fodersækkene, fremfor faglitteratur og programmer. Samtidigt viste projektet, at over halvdelen af hesteejerne ikke har en uddannelsesmæssig baggrund omkring fodring af heste (Gleerup, 2020).

I dette projekt kortlægges hvilke spillere der findes, som formidler viden om fodring af heste. Der gennemføres en analyse af virksomhedernes stærke og svage sider i forhold til at nå ud til hesteejerne med faglig viden, og der tegnes et ”landkort” over de aktører, der er med til at få viden om fodring ud til hesteejerne.

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Aktiviteter og handlinger i projektet

Forundersøgelse) / desk research

Skabe et overblik over virksomheder, der formilder viden om fodring af heste til hesteejerne. Der er i omegnen af 60 virksomheder; SEGES, rådgivningshuse fra Dansk landbrugsrådgivning, hestefoderfirmaer, faglige hesteuddannelser, selvstændige foderkonsulenter, universiteterne og hesteforsikringsselskaberne samt brancheorganisationer.

Analyse og konklusion på forundersøgelse

Analyse af virksomhederne med henblik på at kunne vurdere styrker og svagheder som fodringsvidenformidlere. Analyse af hvor stor en rolle de enkelte aktører spiller for nærværende, baseret på data fra dataindsamlingen og sidste års projekt.

Dataindsamling

På baggrund af analysen udvælges virksomheder til kvalitative interviews, for at undersøge hvordan de ser deres rolle som videnformidler til fodringsbranchen, økonomiske formåen i forhold til at løfte opgaven, fokusområder indenfor fodring m.v.

Anbefalinger

På baggrund af forundersøgelsen, den kvalitative analyse og interviews tegnes et landkort over de forskellige grupper af videnleverandører, der findes på fodringsområdet Deres styrker og svagheder i forhold til rollen som videnformidler, hvilke videnkanaler de anvender, samt en vurdering af deres nuværende impact i forhold til at få foderviden ud til hesteejerne. Undersøgelsen omfatter videnleverandørernes selvevaluering af egen indsats. Denne metode er velegnet til at finde relevante input til udvikling af området.  Selvevalueringen omhandler bl.a. hvor mange kunder de leverer viden om fodring til. Landkortet over videnformidlere tegnes ikke for hver enkelt virksomhed, men for de enkelte grupper af spillere på vidensområdet. Dermed tegnes et landkort over de forskellige grupper af videnformidlere fremfor den enkelte virksomhed. Dette vil gøre billedet mere tydeligt. SWOT-analysen udarbejdes af medarbejdere i projektet og anvendes til at vurdere og begrunde virksomhedernes stærke og svare sider

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags Dansk Landbrug | fodring af heste | Heste | hestebranchen | landbrug
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Website/blog
Andet (venligst beskriv)
Website/blog