Entreprenørskab i Uddannelserne

Projekttitel Entreprenørskab i Uddannelserne
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation | Undervisning
Teaser Projektet skal hjælpe flere studerende i det midtjyske til at leve deres iværksætterdrømme ud.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Troels Ravn Klausen
Udviklingskonsulent
trk@eamv.dk
29693757
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2016 - 30. september 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Entreprenørskab i Uddannelserne er et fælles projekt på tværs af Region Midtjylland. Projektet skal sikre, at innovative idéer og forskningsresultater udvikles til bæredygtige virksomheder med vækstpotentiale. Både nationale og internationale undersøgelser viser, at uddannelse i entreprenørskab er centralt i forhold til at skabe vækstvirksomheder. Danmark skaber for få vækstiværksættere ifølge forskning på området, og det er håbet, at projektet kan yde et bidrag til på sigt at ændre på det.

Uddannelse i entreprenørskab skal stimulere studerendes evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte deres idéer til værdi og dermed være med til at skabe flere nye virksomheder og vækstiværksættere.

 

- Baggrund og formål

Indsatsen for at fremme entreprenørskab i uddannelse igangsættes med udgangspunkt i Vækstplan 2016-2020 og målet om at skabe gode rammer for iværksætteres etablering, udvikling og vækst. Vækstforum for Region Midtjylland har i perioden 2011-2014 gennemført en samlet indsats for at styrke entreprenørskab i uddannelser. Indsatsen omfattede tre initiativer for de videregående uddannelser, og dette projekt ”Entreprenørskab i Uddannelserne- EIU)” bygger videre på de tidligere initiativer.

Projektet skal hjælpe midtjyske studerende med at leve deres iværksætterdrømme ud. Målet er, at flere studerende i fremtiden får virkeliggjort deres iværksætterdrømme og starter egen virksomhed for at øge væksten i Region Midtjylland.

Projektet bliver støttet af Region Midtjylland og den Europæiske Socialfond med 25 millioner kroner.

Derudover er der medfinansiering fra kommunerne Herning, Holstebro, Silkeborg, Randers, Horsens, Viborg og Aarhus. Det samlede budget forventes at blive 41 millioner kroner.

Formålet med samarbejdsprojektet er tredelt:

  1. De studerende får kompetencer inden for entreprenørskab og udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.
  2. En stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer virksomhed. Ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen.
  3. Man aktiverer uddannelsessektorernes rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab – herunder styrker vi samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og de øvrige regionale aktører inden for vækst og regional udvikling.

Budskaberne og nøgleordene med projektet er, at det bidrager til nytænkning i Region Midt, til nye firmaer og det skaber handlekraftige og innovative medarbejdere.

- Aktiviteter og handling

Projektet er inddelt i 3 såkaldte arbejdspakker, som er områderne:

  • 1) Udvikling og implementering af nye undervisningsforløb til de studerende. Målet er at langt flere skal deltage i et undervisningsforløb á minimum 20 timer indefor iværksætteri
  • 2) Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse – der skal oprettes Studentervæksthuse på alle konsortiets lokationer – på EAMV har vi nu indviet vore Studentervæksthuse i Herning og i Holstebro
  • 3) Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning. Minimum 200 undervisere skal deltage i opkvalificering i projektets løbetid, så de bliver bedre klædt på til at undervise de studerende i faget.

I august 2017 var der inspirationstur på programmet,  til VIA i Horsens og til UCN i Aalborg. Efter disse besøg blev det besluttet, at hovedvægten af vores indsats er på praktik i egen virksomhed. Dvs. hovedfødekæden ind i Studentervæksthusene skal være praktikperioden, hvor de studerende kan arbejder ca. 12 uger fuldtid med deres virksomhed. En forudsætning for at vælge praktik i egen virksomhed i regi af Studentervæksthuset er dog, at de kender til muligheden, og det er så det, vi er i fuld gang med at sørge for.

En anden aktivitet er vores netværksmøder og workshop. Deltagere er studerende, der har en idé, eller som er godt i gang.  På disse møder vil der altid være et kort indlæg fra interne eller eksterne oplægsholdere.

- Projektets Metode

I maj-juni 2017 deltog projektleder Troels Ravn Klausen på en uges seminar på Babson College ved Boston. Babson College er førende indenfor undervisning i entreprenørskab. De har udviklet en særlig didaktik, der gør, at de år efter år vinder konkurrencen om at være de bedste til det, de gør.

Megen af den tankegang, der gennemsyrer EAMV´s Studentervæksthus er inspireret af mit ophold på Babson og af Eric Ries og hans bog ”The Lean Startup”. Ries argumenterer for meget hurtig validering af din idé. Du skal hurtigt have lavet en MVP – minimum viable product, som du skal ud i markedet med og have feedback.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet evalueres vha måltal. Vi skal på EAMV levere 20 cvr numre og 143 studerende, der skriver kontrakt med Studentervæksthuset. Derudover skal vi levere et ikke nærmere specificeret antal studerende, der deltager i undervisningsforløb af minimum 20 timers varighed samt undervisere, der deltager i opkvalificering indenfor iværksætteri.

- Projektets Forventede Effekt

At skabe flere virksomheder drevet af studerende er den forventede effekt, og derigennem at bidrage til væksten i Region Midtjylland.  Effekten evalueres løbende ved at kigge på måltallene.

Tags
Deltagere
Partnere VIA University College | | Erhvervsakademi Dania
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer