Hop til indhold

Digital tvilling til optimering af batteridrift

Projekttitel Digital tvilling til optimering af batteridrift
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | IT | Teknologi
Teaser Hvem holder øje med, at det smarte er smart?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi
- Kontaktperson Adam Bruun
Adjunkt og videnmedarbejder
abr@aams.dk
41227156
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2024 - 31. december 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I mange tilfælde indgår prognoser fra 3.-part som datagrundlag for automatiserede beslutninger udført af en digital tvilling. Typisk oplæres den digitale tvilling med historiske data og sættes i drift med udgangspunkt i blandt andet prognosedata, der opdateres løbende. Der er i dag ikke udviklet digitale tvillinger til løbende evaluering af performance.

Dette projekt udvikler et nyt produkt. Produktet sikrer, at en automatiseret beslutningsproces løbende bliver evalueret og der kan gives alarmer, hvis de foreslåede beslutninger ikke lever op til forventningerne. Der udvikles to digitale tvillinger til optimering af maskinstyring og til beslutningsstøtte og/eller -automatisering. Den ene tvilling styrer og den anden evaluerer.

Den ekstra digitale tvilling vil, med nogen forsinkelse, beregne hvad den bedste løsning ville have været. Dette danner grundlag for en løbende evaluering af styringsstrategierne foreslået af den prognose-baserede digitale tvilling. Denne tilgang er ikke før set i professionen og empirisk viden fra deltagelse i forskellige konferencer i MADE-regi viser, at behovet for løbende overvågning af automatiserede beslutningsprocesser synes alment anerkendt men ikke afprøvet i praksis.

 

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Action Design Research

Maung K. Sein, Ola Henfridsson, Sandeep Purao, Matti Rossi and Rikard Lindgren

MIS Quarterly

Vol. 35, No. 1 (March 2011), pp. 37-56 (20 pages)

Published By: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota.

Design research (DR) positions information technology artifacts at the core of the Information Systems discipline. However, dominant DR thinking takes a technological view of the IT artifact, paying scant attention to its shaping by the organizational context. Consequently, existing DR methods focus on building the artifact and relegate evaluation to a subsequent and separate phase. They value technological rigor at the cost of organizational relevance and fail to recognize that the artifact emerges from interaction with the organizational context even when its initial design is guided by the researchers’ intent. We propose action design research (ADR) as a new DR method to address this problem. ADR reflects the premise that IT artifacts are ensembles shaped by the organizational context during development and use. The method conceptualizes the research process as containing the inseparable and inherently interwoven activities of building the IT artifact, intervening in the organization, and evaluating it concurrently.

 

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer