Digital købsadfærd

Projekttitel Digital købsadfærd
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Økonomi
Teaser Forståelse af digital købsadfærd med afsæt i datadreven analyse – en kortlægning af hvordan digital købsadfærd kan forklares og anvendes
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Just Kjærgård Pedersen
Adjunkt
jukp@cphbusiness.dk
36154531
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2019 - 31. december 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Forståelse af digital købsadfærd med afsæt i datadreven analyse – en kortlægning af hvorfor og hvordan digital købsadfærd på B2C og B2B kan forklares og anvendes til at optimere indkøb- samt markedsføringsstrategi.

- Baggrund og formål
I et forprojekt er en række cases omkring praktisk anvendelse af data blevet identificeret. Med udgangspunkt i denne viden, vil projektet søge at validere god anvendelse af data til at forudsige købsadfærd i små og mellemstore virksomheder gennem problemformuleringen:

”Hvad er best practice for brug af data til at forudsige købsadfærd i SMV’er?”

Dette vil ske i et aktion research samarbejde med 3-6 udvalgte virksomheder, der som udgangspunkt vil dække 3 vinkler:

1.     Digital købsadfærd og marketing automation

2.     Digital købsadfærd og influent-markedsføring.

3.     Mulighederne for optimering af indkøbsfunktionen baseret på kortlægning af den digitale købsadfærd.

Projektet vil samarbejde med teknologisk institut, der vil bidrage til at sikre en stærk metodemæssig tilgang.

Projektet vil styrke videngrundlaget for uddannelsesudbuddene (MAK/MEC, HAK samt PBA i e-handel) ved at analysere potentialet i datadreven analyse af digitale databaser for erhvervene.

Projektet understøtter videnbehovet ud over de nuværende projekter på området om ”digitalisering af BtBsalg” og ”E-handel og grænsehandel” i særlig grad for den nye uddannelse PBA i e-handel, der skal tilsikre at dimittender får en digital forretningsforståelse.

Projektets metodik bygger på et tæt samarbejde med udvalgte virksomheder og eksperter, og vil derfor give værdi for erhvervene samt understøtte, at vi uddanner til at skabe værdi for erhvervene, samtidig med at de studerende kan arbejde med praksisbaserede problemstillinger.

- Aktiviteter og handling
  1. Opstart januar 2019.
  2. Forår 2019 – spørgeskemaundersøgelse om influenter
  3. Efterår 2019 – casestudie om indkøbsfunktionen
    Forår 2020 – aktionsforskning om marketing automation
  4. Afslutning november 2020
  5. Evaluering december 2020
- Projektets Metode

Eksplorativt studie, der søger at identificere praksis

Mål om at opstille en modenhedstrappen for anvendelse

- Projektets Forventede Resultater

Det overordnede formålet for projektet er at skabe værdi for danske SMV´er ved at udviklet et overordnet værktøj/guidelines, som kan bruges aktivt.

Dette sker gennem på 3 måder:

  1. Forankring i branchen gennem samarbejdet med udvalgte virksomheder
  2. Udgivelsen af en rapport med de overordnede resultater
  3. Afholdelse af netværkskonference for undervisere på relevante PBA-uddannelser
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Præsentation på netværkskonference 2019

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Konferenceoplæg
Rapport
Rapport
Rapport