Digital iværksætter

Projekttitel Digital iværksætter
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Fødevarer | Innovation | Sundhed | Teknologi | Undervisning
Teaser Dette projekt yder hjælp til selvhjælp ifm. videreudvikling og registrering af små opstartsvirksomheder inden for fødevareområdet.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Birgitte Sterup Hansen
Lektor, cand. brom
biha@zealand.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé
 • Projektet tager udgangspunkt i eksisterende viden om lovgivning på fødevareområdet samt viden om små og mellemstore virksomheders udfordringer. Denne viden er opnået via samarbejde med Fødevarestyrelsen, DTU fødevareinstituttet, GRO, Food Network, VIFU, Horesta, Clean Safe og fødevarevirksomheder som småproducenter, foodservice, fødevareindustrier samt leverandører af rengøring og IT-løsninger.
 • Projektet tager udgangspunkt i eksisterende forskningssamarbejder med DTU fødevareinstituttet og KU omkring fødevaresikkerhed.
 • For at opnå ny viden vil der i projektet blive undersøgt småproducenters udfordringer med opbygning af procedurer og programmer indenfor bl.a. fødevaresikkerhed, hygiejnelovgivning, økologi og nye trends.
 • Fødevareområdet er i konstant udvikling, hvilket giver nye muligheder for en iværksætter, men også udfordringer i forhold til at leve op til krav til fødevaresikkerhed og dokumentation.
 • Der vil blive inddraget udvalgte fødevarevirksomheder og småproducenter (SMV) gennem besøg og interview.
- Baggrund og formål

Formål

At udvikle en digital værktøjskasse til fødevarevirksomheder til hjælp med overholdelse af fødevarelovgivningens krav, herunder opbygning og indhold i et egenkontrolprogram.

 

Baggrund

Projektet er relevant for Zealands strategi:

 • Hjælp til flere iværksættere. Fødevareproducenter og iværksættere inden for fødevareområdet i Region Sjælland og i resten af landet kan få hjælp til videreudvikling, registrering og godkendelse af deres egenkontrolprogram.

 

Projektet skaber værdi for erhvervene:

 • Den digitale værktøjskasse øger det digitale kompetenceniveau i det regionale og nationale erhvervsliv.
 • Projektet hjælper fødevarevirksomhedernes videnudvikling i forbindelse med overholdelse af fødevarelovgivning.
 • Den digitale værktøjskasse udvikles i samarbejde med erhvervsliv og virksomheder.

 

Projektet understøtter Zealands videnbehov og videngrundlaget i uddannelsesudbuddene:

 • Projektet kan indgå i et nyt valgfag, hvor de studerende kan arbejde med værktøjer i relevante fødevarevirksomheder.
- Aktiviteter og handling

Projektet består af nedenstående faser og aktiviteter:

 • Projektplanlægning
  • Projektbeskrivelse og ansøgning om projektmidler
 • Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle
  • Litterature review
   • Indsamle eksisterende litteratur/viden
   • Indsamle viden om eksisterende digitale værktøjer
  • Indsamle viden om virksomhedernes behov
  • Identificere huller i viden og behov for ny viden
  • Systematisering af værktøjerne
  • Beskrivende tekster til hjælp ved brug af værktøjskassen
  • Afprøvning af værktøjerne i udvalgte virksomheder
  • Evaluering af værktøjskassen i samarbejde med virksomheder
  • Revision af værktøjskassen
 • Rapportering og offentliggørelse på EA-viden
 • Afslutning
 • Evaluering
- Projektets Metode
 • Litteraturstudie af eksisterende materialer, der er offentligt tilgængelige i artikler og på hjemmesider.
 • Resultater fra interview og besøg skal afdække behovet for viden og anvendelsesorienterede værktøjer.
 • I projektet indsamles og udvikles den digitale værktøjskasse.
 • Den digitale værktøjskasse afprøves på studerende samt på udvalgte små iværksættere.
- Projektets Forventede Resultater

Projektets forventede resultater er:

 • Emner og materialer til værktøjskasse
 • Anvendelsesorienteret digital vejleding til værktøjskassen
 • Strukturering af værktøjskasse
 • Afprøvning af digital værktøjskasse
- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at:

 • Den digitale værktøjskasse øger det digitale kompetenceniveau i det regionale og nationale erhvervsliv.
 • Projektet hjælper fødevarevirksomhedernes videnudvikling i forbindelse med overholdelse af fødevarelovgivning.
Tags
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (63)
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Birgitte Sterup Hansen
Heidi Friis Hansen
Karen Beckmann Lindgaard
- Virksomhedsrepræsentanter BondegaardenJørgen Skou Larsen

FCO Arkitektur ApS (FCO)

Mad der holder
Mikael Pedersen
- Andre
Partnere DTU Fødevareinstituttet
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter