Hop til indhold

Cykelparkering i byrummet

Projekttitel Cykelparkering i byrummet
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Innovation | Kommunikation | Økonomi | Teknologi
Teaser Studerende og undervisere ved Erhvervsakademi Dania udvikler alternativ form for cykelparkering, der passer ind i det eksisterende bybillede
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Joan Jørgensen
Lektor
joj@eadania.dk
72291180
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 25. februar 2014 - 15. september 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé
Søstrøm A/S har indledt et samarbejde med EA Dania, hvor studerende og undervisere arbejder med udviklingen af en alternativ form for cykelparkering, der passer ind i det eksisterende bybillede.

Cykelparkeringen skal være til både udlejningscykler og private cykler.

 

Samarbejdet vil foregå mellem Søstrøm A/S og EA Dania studerende fra følgende studier:

·        Produktionsteknolog

·        Markedsføringsøkonomerne

·        Handelsøkonomerne

 

Der vil være fokus på:

·        innovative løsninger til konstruktion af cykelparkering

·        beregning af økonomien til fremstilling af konstruktionen

·        udvikling af PR-materiale

·        gennemføre en markedsføringsundersøgelse

·

- Baggrund og formål

Kort beskrivelse af Søstrøm A/S:

Søstrøm tilbyder at være totalleverandør af dit projekt, fra ide’ gennem produktion til distribution, til dine kunder og beskæftiger sig med alle former for tyndpladebearbejdning, desuden udføres certifikatsvejsning.

I Randers – som i mange andre byer – findes der cykelparkeringer, som fremstår rodede og stikker ud ift. området i øvrigt.

Virksomheden forventes at få konkrete forslag til cykelparkering med tilhørende økonomi, samt en markedsundersøgelse og PR-materiale.

Undervejs i projektet vejledes de studerende af både akademiets undervisere og Brian Søstrøm.

- Aktiviteter og handling
Opgavenavn periode
Opstartsmøde ti 25-02-14
Planlægning og udvikling af koncept og materiale Uge 11-14
Opstart og afholdelse af del 1 Uge 15
Evaluering af del 1 Uge 16
Tilretning af koncept på baggrund af evaluering, samt planlægning af del 2 Uge 20
Opstart og afholdelse af del 2 Uge 37
Præsentation af løsningsforslag Uge 30
- Projektets Metode

Projektet er et praksisnært læringsforløb, hvor studerende og undervisere inddrages i udviklingsarbejde for en virksomhed

- Projektets Forventede Resultater
 

·        Virksomheden får konkrete forslag til løsninger på cykelparkeringer, der er tilpasset bybilledet

·        Virksomheden får økonomiske vurderinger af forslagene

·        Virksomheden får gennem markedsundersøgelsen kendskab til markedspotentialet, samt forslag til handlingsplan og PR-materiale.

·        De studerende får, ved muligheden for at arbejde med denne opgave, nyttig viden om hele forretningsgangen i forbindelse med produktudvikling

·        De studerende får mulighed for at afprøve kreative teknikker til innovative løsninger.

·        De studerende oplever at samarbejde på tværs af uddannelser og få en større helhedsforståelse.

 

- Projektets Forventede Effekt

Undervisernes involvering i virksomhedernes problemstillinger sammen med kravet om at sikre at de studerende arbejder med uddannelsens målsætninger, giver på sigt underviserne større indsigt i, hvordan undervisning kan planlægges under hensyntagen til virksomhedernes behov. Samtidig sikrer projektet generelt undervisernes kontakt med erhvervslivet.

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Produktionsteknolog, Randers (19)
  • - Handelsøkonom, Randers (25)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Søstrøm A/S
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Andet (venligst beskriv)