Corona og ledelse – hvad kan der læres?

Projekttitel Corona og ledelse – hvad kan der læres?
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Kommunikation
Teaser Forprojektet søger at afdække hvordan Corona har påvirket det strategiske og det konkrete ledelsesrum i danske virksomheder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Jeanett Kiy
Lektor
jeki@cphbusiness.dk
29439890
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2021 - 01. juli 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Forprojektet søger at afdække i hvilken type undersøgelsesdesign og på hvilket datagrundlag, i forhold til at forstå hvordan Corona har påvirket det strategiske og det konkrete ledelsesrum i danske virksomheder. 

Herudover vil forprojektet søge at afdække, i hvilken type undersøgelsesdesign og på hvilket datagrundlag, der i et evt. kommende projekt kan analyseres på, hvordan det kan forklares og forstås, at der tilsyneladende er en kort og en lang bane at analysere på i forbindelse med Coronas betydning for motivationen og arbejdsintensiteten mm. hos medarbejdere og ledere. 

- Baggrund og formål

Corona har påtvunget arbejdsmarkedet en forandring, der måske er kommet for at blive. Forprojektet undersøger hvad markedets aktører på nuværende tidspunkt har sat i værk for at henholdsvis benifetere af og afbøde evt. negative konsekvenser af den påtvungne ” brændende platform”. Forstudiet vil også gennemføre et litteraturstudie for at afdække nuværende viden-niveau i forhold til fænomenet – Corona og ledelse. 

 

Forstudiets hypoteser er

  • at ledelse og medarbejdere på den korte bane er rykket sammen om udfordringerne og medarbejderne har over en bred kam vist meget stor tilpasningsevne og fleksibilitet 

 

  • at der på den længere bane skimtes begyndende manglende sammenhængskraft, forringet samarbejde og større fejlmargin i arbejdets udførelse, samt generel træthed med konsekvenser hos hjemsendte ledere og medarbejdere 

 

Projektets formål er således at undersøge mulighedsrummet. Altså hvad der med fordel kan fastholdes som ledelseslæring og hvor skal der sættes ind med andre initiativer- for at fastholde motivationen og arbejdets effektive udførelse. 

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Forprojektets hypoteser vil blive undersøgt gennem 

  • Litteratur/metode studier – hvad ved vi allerede via andre aktører? 
  • En håndfuld interview af såvel ledere som medarbejdere 
  • Forprojektets findings nedskrives i en afsluttende rapport
- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport