Hop til indhold

Blockchain i Modebranchen

Projekttitel Blockchain i Modebranchen
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Design | Kommunikation | Teknologi
Teaser Kan Blockchainteknologien anvendes som et redskab til at fremme transparens og bæredygtighed i modebranchen?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Karoline Thilo / Sofie Edvard Nielsen
Adjunkt
kath@kea.dk /soni@kea.dk
25678228 /29727403
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 07. oktober 2019 - 09. oktober 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der undersøges hvorledes Blockchain teknologien kan være et redskab der fremmer transparens og bæredygtighed i modebranchen.Opstarten bruges på at kortlægge hvilke løsninger der findes allerede i branchen og hvilke erfaringer der p.t. er med teknologien. Der arbejdes med desk research og interviews med specialister og indledes samarbejde med LDcluster som eksterne samarbejdspartner. Projektets resultat er et vidensdeling webinar, hvor der inviteres virksomheder, specialister, undervisere og studerende. Under en workshop efterfølgende arbejdes der med studerende fra Sustainable Fashions 3. semester, hvorved indholdet fra webinaret omsættes i undervisningen.

- Baggrund og formål

Projektet udsprang af et tidligere projekt “Embedded Electronics”, som omhandlede wearable tech og hvordan teknologi kunne fremme bæredygtighed i beklædning. Blockchain teknologien viste sig oplagt som redskab til at fremme transparens og storytelling. Derfor blev dette projekt igangsat med fokus på Blockchain teknologien og med henblik på at kortlægge de muligheder teknologien kunne tilføre modebranchen samt hvilke fremtidige muligheder der findes.

- Aktiviteter og handling

Litteratur review og deskresearch er gennemført med fokus på at indhente empiri om hvordan Blockchain anvendes i dag og hvilke fremtidige muligheder den indeholder

Efter indledende research på teknologien og hvordan den anvendes i et bredere perspektiv, har vi undersøgt hvordan den anvendes i mode- og tekstilbranchen.

Vi har arbejdet på en kortlægning af modevirksomheder der anvender blockchain, samt hvad de bruger teknologien til. Herudover har vi kortlagt hvilke forskellige platforme der tilbyder løsninger branchen.

Vi yderligere forsøgt at fin de ud af, hvilke muligheder teknologien skaber for designeren i designprocessen.

Vi har afholdt interviews med Prof. Roman Bech fra ITU og Jodi Everding fra Fillipa K. Herudover har vi været i kontakt med designer Martina Spetlova samt designer Martine Jarlsgaard i samtale om deres samarbejde med virksomheden Provenance.

Deltagelse i vidensseminar på Designskolen Kolding og deltagelse i dialog og sparringsworkshop med danske virksomheder indenfor mode  – og livsstilsbranchen.

Herudover har vi samarbejdet Lifestyle og Design cluster

Endeligt har vi i samarbejde med LDcluster udviklet og gennemført et vidensdeling webinar med deltagelse af prof. Jan Damsgaard fra CBS, assisterende prof. Thomas Jensen, Martine Jarlsgaard og repræsentanter fra virksomhederne Green Cotton, United Textil og SPROUT

 

- Projektets Metode

I projektet er følgende metoder anvendt: Deskresearch, Litterature review, Interviews, Visual Wall og Affinity diagram.

 

- Projektets Forventede Resultater

Projektets resultat er vidensdeling med studerende, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i form af et webinar og en efterfølgende workshop for de studerende.

- Projektets Forventede Effekt

Vidensdeling eventet formål er at skabe øget opmærksomhed og inspiration til anvendelse Blockchain teknologien og dens muligheder. Vi forventer at se teknologien anvendt i studerendes opgaver samt at den fremtidigt implementeres i flere virksomheder

Tags bæredygtighed | Blockchain | Blockchain i modebranchen | Mode- og livsstilsbranchen | Sustainable Fashion | Transparens i værdikæden
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (38)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Karoline Thilo
Sofie Edvard Nielsen
- Virksomhedsrepræsentanter FCO Arkitektur ApS (FCO)
- Andre
Partnere Lifestyle & Design Cluster
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Video, streaming