Appstore application development

Projekttitel Appstore application development
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Innovation | IT | Teknik
Teaser Indførelsen af nye værktøjer, programmeringssprog, og teknologier på datamatiker uddannelsen
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Lars Christian Kofod

LaKo@easj.dk
50762662
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2013 - 01. juni 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Appstore application development er et samarbejde med Microsoft Danmark, hvor formålet med projektet er at indføre de nyeste værktøjer, programmeringssprog og teknologier til EASJs studerende på datamatiker uddannelsen (et hold på 2. semester og et hold på 3. semester ca. 40 studerende). Samtidig giver projektsamarbejdet med de studerende Microsoft Danmark en unik viden om, hvad der rører sig hos de unge studerende. Projektet vil i samarbejde med Microsoft og undervisere på EASJ bibringe ny viden og teknologier. Den innovative idé er, at teknologierne og udviklingsomgivelserne vil, gennem projektperioden, blive brugt til at udvikle systemer til en eller flere virksomheder i uge 47, 2013 (en planlagt intensiv projektuge). Det vil sige at samarbejdets viden skal tilgå virksomheder.

- Baggrund og formål

Projektets baggrund skal ses i naturlig forlængelse af det strategiske arbejde, der foregår i EASJ om at styrke samspillet med erhvervslivet.

Projektets formål er at:

 • Samarbejde med offentlige og private virksomheder og med inddragelse af elever og undervisere på erhvervsakademierne
 • Motivere praksisbaserede innovations- og videnaktiviteter med fokus på konkrete, praktiske udfordringer i virksomhederne
 • Bidrage til at styrke uddannelsernes kvalitet samt understøtte opfyldelsen af de konkrete målsætninger om øget innovationskapacitet i udviklingskontrakterne for 2013-2014
- Aktiviteter og handling

EASJ- Datamatikeruddanelsens undervisere vil bidrage med viden om: Programmeringssprog, Applicationstype WindowsStore Aps, programmeringsomgivelser Visual Studio 2012, cloud-baseret hosting på windows Azure, Database – Microsoft vil få en vigtig viden omkring de unges miljøer og kompetencer.

EASJ stiller med undervisere og 40 studerende på uddannelsen til rådighed for Microsoft, der kvitterer med specialistviden og samtidig indsamler viden omkring de studerendes innovationskapacitet- evnen til at arbejde med komplekse programmeringsprog og omsætte det til et behov i virksomhederne fremadrettet.

 

- Projektets Metode
 1. System udvikling
 2. Anvendelse af nyeste teknologier og apps
- Projektets Forventede Resultater

Der vil ske en styrkelse af uddannelsernes praksisnærhed gennem de studerendes arbejde med Microsoft, hvor Microsoft samtidig får data omkring de studerendes innovationskapacitet. Efterfølgende skal de studerende omsætte deres viden til gavn for andre virksomheder i den intensive projektuge.

- Projektets Forventede Effekt
 • At de studerende får udviklet systemet til en virksomhed, som dækker dennes projektsbeskrivelse
 • At de studerende lærer at anvende de nyeste teknologier til udvikling af apps
 • At de studerende lærer at anvende Visual Studio 2012 og at hoste systemet på Windows Azure
 • At lærerene bliver yderligere kvalificeret i forhold til at undervise på de nye platforme og teknologier
 • At lærerne får en direkte kontakt med erhvervslivet inden for branchen

Succeskriterier:

 • At de studerende demonstrerer til eksamen, at de kan anvende de anvendte teknologier
 • At det udvilkede system baserer sig på de nyeste teknoogier og opfylder virksomhedens ønsker/krav
 • At virksomheden får unik viden omkring de unges miljøer og kompetencer
Tags Programmering | systemudvikling | teknologier | Virksomhedssamarbjede
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
 • - Datamatiker, Roskilde (90)
- Medarbejdere Appstore application development
Ebbe Vang

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Susanne Ruge
Steen Jensen
Anders Børjesson
Henrik Høltzer
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Microsoft Danmark
Finansiering  
- Intern 40%
- Ekstern 60% | Øvrige ministerier og styrelser mv. | Styrelsen for videregående uddannelser
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektet er formidlet til de studerende i form af et undervisningsforløb og desuden er der sent en evaluering af projektet til EASJs udviklingsafdeling.
På Campus Roskilde er viden formidlet til hele lærergruppen i form af flere undervisningsforløb. Flere af dem tilrettelagt af Microsoft. Ligeledes er viden blevet formidlet til de studerende i form af special tilrettelagte kurser.

- Resultaternes værdi

Værdien af udviklingsarbejdet har været, at praksis er ændret, idet der nu anvendes de nyeste værktøjer og teknologier på uddannelsen.

- Målgruppen Lærere og studerende på datamatikeruddanelsen, EASJ, campus Roskilde
- Vidensprodukter