3D Virtuel Prototyping i beklædningsbranchen

Projekttitel 3D Virtuel Prototyping i beklædningsbranchen
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Design | Teknologi
Teaser Hvordan kan 3D virtuel prototyping implementeres som en relevant teknologi for KEA Design studerende og på sigt i den danske modebranche.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Lotte Nerup
Adjunkt
lotn@kea.dk
23255560
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 31. oktober 2018 - 02. januar 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der undersøges 3D Virtuel Prototyping i beklædningsbranchen i forhold til relevante teknologier. Hvilke erfaringer der ligger i udvalgte danske og internationale virksomheder samt danske og internationale uddannelsesinstitutioner. Under en testworkshop med KEA studerende fra to uddannelser og specialeretninger fordelt på 2., 4. og 6. semester undersøges det hvilke kompetencer og færdigheder der er nødvendige for at kunne arbejde med 3D VP. Til planlægning og afholdelse af workshoppen er 5 adjunkter fra Sustainable Fashion og Pattern Design en del af projektet. Resultatet af workshoppen vil vise hvordan og hvornår 3D VP skal ind i pensum på Sustainable Fashion og Pattern Design-uddannelserne. Projektets resultat er en anbefaling til den danske modebranche og KEA i muligheder og brug af 3D VP.

- Baggrund og formål

Industri 4.0 påvirker de fleste brancher og vi har længe været nysgerrige på hvad og hvordan industri 4.0 vil påvirke beklædningsbranchen.

Under Copenhagen fashion summit 2018 og Websummit 2017 samt flere branche relaterede rapporter og artikler nævnes 3D VP til beklædning.

3D VP er interessant i forbindelse med design- og konstruktionsprocesserne, fordi det giver mulighed for nye arbejdsprocesser og har en bæredygtig vinkle der er meget relevant i en branche der er den næstmest forurenende i verden.

3D VP kan også bidrage til FNs Verdensmål 9,  som forholder sig til brug af bæredygtig industrialisering og innovation samt Verdensmål 12, som forholder sig til bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Ved brug af 3D VP i design- og konstruktionsprocessen estimeres det at man kan  skæres op til 60% af fysiske prøver væk.

Det vil give virksomheder en økonomisk gevinst. Den bæredygtige gevinst vil være mindre materialeforbrug, mindre fragt, mulighed for at producere tættere på sæson og dermed større chance for at produkter er relevante for forbrugerene og derved salgbare. Mere salg er lig med mindre deadstock og unødvendigt ressourceforbrug.

Formålet er at undersøge om og hvordan 3D VP er relevant for beklædningsbranchen og uddannelsesinstutioner inden for Sustainable Fashion og pattern Design.

- Aktiviteter og handling

Gennemførte aktiviteter

Litteratur review og desk research 

Fokus var på at indhente empiri om 3D virtual prototyping software udbydere samt udføre literature review af artikler og rapporter, der behandler emnet, og uddannelsesinstitutioner, der har erfaring med at arbejde med 3D virtual prototyping (3D VP) værktøjer.

Efter indledende deskresearch på software har vi gennemgået artikler og rapporter omhandlende 3D VP for at få viden om udvikling, udbredelse og anvendelse, samt hvor vi skulle fokusere vores feltarbejde / observationer og interviewundersøgelser

Interviews / observationer hos Virksomheder 

Alle interviews er foretaget i perioden november 2018 – oktober 2019. Størstedelen af interviews blev afholdt face-to-face i de pågældende virksomheder, da vi ønskede at observere virksomhedernes brug af 3D VP i praksis. To interviews med henholdsvis en stor tysk designvirksomhed og et engelsk designhus blev afholdt pr. e-mail og på konferencen PI Apparel i Italien 2019. Interviews blev udført som semistrukturerede interviews, med udvalgte virksomheder, der alle har erfaring med at bruge og implementerer 3D VP i praksis.

Jason Wang, COO & May Fong, Senior Consultant  // Alvanon, Hong Kong (interview 2018 i Hong Kong)

Helle Jørgensen, Founder & CEO  // Artikel store, Denmark  (interview 2019 i Danmark)

Rickard Lindqvist, Designer  // Atacac, Sweden  (interview 2019 i Sverige)

Caitlin Martin, 3D Designer  // Burberry, England  (interview 2019 i Italien)

Serena Kim, Project Manager  // CLO3D, Hong Kong  (interview 2018 i Hong Kong)

Idy Lee, Senior Vice President  // Li & Fung Sourcing, Hong Kong  (interview 2018 i Hong Kong)

Jan Chan, Director  // Optitex, Hong Kong  (interview 2018 i Hong Kong)

Thomas Cheung, General Manager  // Pad System, Hong Kong  (interview 2018 i Hong Kong)

Joshua Dorland,  // STITCH, The Netherlands  (interview 2019 i Italien)

Trine Brodie, Designer  // UTG, Denmark (interview 2019 i Danmark)

Anonymous, Designer  // XL Design Company, Germany (e-mail interview 2019)

Interviews / observationer hos Academia

Interviews er hovedsageligt udført som semistrukturerede interviews, med udvalgte undervisere, der alle er i gang med at bruge eller implementere 3D VP i curriculum. Interviews med Aalto, AMFI og Designskolen Kolding er udført via Skype. Med SCAD Hong Kong er der afholdt to interviews. Det første ved et besøg i Hong Kong og et opfølgende interview via Skype med et interval på fem måneder. Manchester Metropolitan University og FIT New York er interviewet via e-mail, med et opfølgende Skype interview med Manchester Metropolitan University.

Heli Salomaa, Teacher  // Aalto, Finland (Skype interview 2019)

Sandra Kuijpers, Teacher & Researcher  // AMFI, The Netherlands (Skype interview 2019)

Christel Arnevik, Programme Manager  // Designskolen Kolind, Denmark (Skype interview 2019)

Tetsuo Tamanaha, Assistant Professor  // FIT, New York, USA (e-mail interview 2019)

Jayne Mechan, Senior Lecturer Fashion Technology  // MFI, England (e-mail og Skype interview 2019)

Christina Kountiou, Professor of Fashion/ Fashion Marketing and Management  //  SCAD, Hong Kong (Skype interview 2019)

Testworkshop med studerende (april 2019), deltagere 12 studerende fra 2., 4. og 6. semester på Pattern design og Sustaianble fashion på Designteknologen og PBA i Design og Business. Yderligere 5 adjunkter fra samme uddannelser deltog i workshoppen.

Test workshoppen skal hjælpe til at undersøge hvordan studerende fra 2., 4., og 6. semester på specialeretningerne Sustainable Fashion og Pattern Design samt adjunkter på specialeretningerne Sustainable Fashion og Pattern Design arbejder med CLO3D ud fra forskellige uddannelsestrin og kompetencer?

Pilotworkshop med deltagere fra den danske modebranche (september 2019), 12 deltagere fra 10 forskellige brands.

I samarbejde med Dansk Mode & Textil har vi afholdt en pilotworkshop i 3D VP til beklædning udbudt til virksomheder. Fokus var på at få indsigt i hvordan danske modevirksomheder, der på daværende tidspunkt endnu ikke havde integreret 3D VP i udviklingsprocessen, ser på muligheder og udfordringer ved at integrere 3D teknologien i praksis

CLO Academic summit – Intro & Advanced (februar og august 2019)

Deltagelse i CLO3D Workshop afholdt i München for undervisere

 Deltagelse på PI Apparel Konference i Milano (oktober 2019)

Roadshow for DK Company (november 2019)

 

Tidslinje

Dato Beskrivelse Type
2018-10-31 Projekt start Milepæl
2018-11-05 Field research i Hong Kong Aktivitet
2019-01-17 Præsentation af projekt for undervisere på DT og PBA Aktivitet
2019-01-17 Præsentation af projektet og teknologien 3D VP på KEA Designs uddannelsesudvalgsmøde Aktivitet
2019-01-25 Field research – virksomhedsbesøg – UTG Aktivitet
2019-01-30 Kvalitative dybdeinterviews Aktivitet
2019-02-26 CLO Academic Summit (Münich) Aktivitet
2019-03-08 Field research – virksomhedsbesøg – ATACAC (Göteborg) Aktivitet
2019-03-26 Testworkshop Aktivitet
2019-04-04 Evaluering af testworkshop – deltagere Milepæl
2019-04-09 Evaluering af testworkshop – projektdeltagere Milepæl
2019-04-26 Artikel på KEA.dk “3D-PROTOTYPING GIVER HURTIGERE OG MERE BÆREDYGTIG MODE” Aktivitet
2019-07-13 Field research – virksomhedsbesøg – Artikel Store (København) Aktivitet
2019-08-05 Applied Research Roadshow KEA Design Aktivitet
2019-08-29 CLO Academic Summit – Advanced Aktivitet
2019-09-04 Pilotworkshop med den danske modebranche Aktivitet
2019-09-09 Artikel på KEA.dk “GANNI, BY MALENE BIRGER OG MADS NØRGAARD TIL 3D VP WORKSHOP PÅ KEA” Aktivitet
2019-09-11 Evaluering med workshop deltagere af pilotworkshop med den danske modebranche Milepæl
2019-09-19 Artikel på Dm&T “3D Virtual Prototyping sparer branchen for dyre prototyper” Aktivitet
2019-10-01 Oplæg til KEA medarbejderdag om “videnkredsløbet” Aktivitet
2019-10-08 Research på PI Apparel Aktivitet
2019-11-08 Roadshow hos DK Company Aktivitet
2019-11-21 Video – “Fortællinger om forsknings- og innovationsarbejde på KEA” Aktivitet
2019-12-05 Udbydelse af efter- og videreuddannelses kurser på KEA Kompetence i 3D Virtual Prototyping til modebranchen Milepæl
2020-01-02 Deadline Milepæl
2020-02-12 Projektrapport – “3D Virtual Prototyping til Modebranchen” Milepæl
2020-03-27 Artikel i e-bog ” Using 3D apparel visualisation and teaching to develop new skills and possibilities” Milepæl
- Projektets Metode

Projektet startes op med desk research med fokus på at indhente empiri om 3D VP software udbydere, artikler og rapporter der behandler emnet og uddannelsesinstitutioner der har erfaring med at arbejde med 3D VP.

Herefter tager Berit Konstante Nissen og Lotte Jørgsholm Nerup på field research til Hong Kong for at interviewe software udbydere, beklædningsvirksomheder der er førende inden for 3D VP og uddannelsesinstitutionen SCAD der har erfaringer med brug af 3D VP i pensum.

Tilbage i DK afholdes flere skypemøder med dybdegående interviews med udvalgte undervisere og uddannelsesinstitutioner der alle er i gang med at bruge eller implementere 3D VP i pensum.

Der er yderligere besøgt virksomhederne UTG i Ikast og Atacac i Göteborg for at udføre dybdegående interviews og observere arbejdsmetoder med 3DVP.

For at indsamle empiri om hvilke færdigheder og kompetencer det vil være optimalt at have for at få det bedste læringsudbytte af 3DVP undervisning afholdes i marts/april en testworkshop med 12 studerende fra 2.,4. og 6. semester fra Sustainable Fashion og pattern Design. Underworkshoppen vil der blive brugt videnskabelige metoder som survey, observatører, deltagende observatører og fokusgruppe interviews. Workshoppen afrundes med evalueringsmøde mellem alle deltagende adjunkter.

alt empiri analyseres metodisk for at blive brugt til en skriftlig anbefaling af brug af 3DVP til den danske modebranche og uddannelsesinstitutioner indenfor beklædning og konstruktion.

- Projektets Forventede Resultater

Projektets resultat er en anbefaling til den danske modebranche og KEA i muligheder og brug af 3D VP. Resultatet skal testes med beklædningsbranchen i en workshop med deltagere udvalgt af Dansk Mode og Textil.

 

- Projektets Forventede Effekt

Fra foråret 2020 udbyder KEA Design valgfag i 3D VP og der udvikles IDV-kurser, som sættes i udbud af KEA Kompetence til den danske beklædningsbranche.

Tags 3D skitsering | 3D virtuel prototypin | 3D VP | beklædning | CAD simulering | fashion | mode | New skills | pattern design | sustainability | Sustainable Fashion | teknologi
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA)
  • - Designteknolog (erhvervsakademi) (8)
  • - Design & Business (top-up bachelor) (4)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Lotte Nerup
Berit Konstante Nissen
Penille Dalmose Christensen
Regitze Nehammer
Karin Eggert Rosenqvist
Karoline Thilo
Mette Tarp
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 80%
- Ekstern 20% | Danske offentlige kilder | Andre offentlige kilder (fx tipsmidler)
Resultat
  • Konklusion:

Projektets research viser meget tydeligt at 3D visualisering er en relevant teknologi for design, pattern og tekniske designstuderende. Relevansen består i at der ikke er nogen tvivl om at 3D VP bliver brugt i modebranchen, på internationalt plan, og at teknologien har mange uudnyttede og til dels uudforskede muligheder samt en formodet positiv impact i et bæredygtigheds perspektiv. Da teknologien er relativt ny for mange modevirksomheder, formodes det at give gode  jobmuligheder for dimittender med 3D visualisering skills. Med disse skills åbnes der op for helt nye jobområder, som design af digital beklædning til gaming industrien og virtual garments til et menneskes digitale tvilling, en avatar der er en 3D bodyscanning af et menneskes krop.

For at blive en god 3D VP designer viser empirien entydigt at det kræver en høj grad af forståelse for 2D mønsterkonstruktion, form og fit forståelse samt forståelse for tekstile materialers fysiske egenskaber. Det positive er at empirien ligeledes peger på at disse egenskaber kan styrkes ved bru-gen af 3D visualiseringssoftware pga. hurtige iterative processer. Indsigter der tyder på, at det vil være værdifuldt for den studerende tidligt på studiet at starte med grundlæggende skills indenfor 2D mønsterkonstruktion, form og fit forståelse samt materialelære, efterfulgt af undervisning i 3D Visualisering, hvilket sammenlagt kan føre til et højt kompetenceniveau ved afslutning af studiet.

  • Som afslutning på projektet er der i projektrapporten formuleret anbefalinger ift. implementering af teknologien 3D VP til virksomheder og KEA.
  • Projektets resultater har genereret ny viden, der har påvirket KEA Designs beslutning om at udbyde den ny specialeretning SFT på AK-Designteknolog og PBA i design og Business.

 

Evaluering

Projektet har løbende været evalueret.

Styregruppen har løbende evalueret projektet med U-cheferne for designteknologen og PBA i design og Business samt under projektets styregruppemøder.

Under og efter testworkshop med studerende evaluerede de deltagende studerende teknologien 3D VP i forhold til sværhedsgrad, kompetencer og egne færdigheder. Testworkshoppen blev afsluttet med fokusgruppe interviews, fordelt på henholdvis Pattern Design og Sustainable Fashion studerende. Testworkshoppens projektdeltagere (styregruppen og 5 adjunkter) evaluerede efterfølgende testworkshoppen og dens empiri, der indgår i projektrapporten.

Under pilotworkshoppen med deltagere fra den danske modebranche blev der dagligt afholdt en mundtlig evaluering i plenum og pilotworkshoppen blev afsluttet med en individuel skriftlig evaluering. Empirien indgår som en del af projektrapporten.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

I rapporten “3D virtual Prototyping til modebranchen” (2020)

I artiklen “Using 3D Apparel Visualisation and Teaching to Develop New Skills and Possibilities”, fra den kommende E-bogsudgivelse "Fashion at a Turning Point: Implementing the Sustainable Development Goals in Education and Business" (KEA 2020, s.55-61)

Ved oplæg for virksomheden DK Company (2019).

Afholdelse af pilotworkshop i 3D Virtual Prototyping, med virksomheder fra den danske modebranche (2019).

Valgfag i “3D Virtual Prototyping” for 4.semester designteknologi studerende fra Pattern design og Sustainable Fashion (2020).

Valgfag i “3D Virtual Prototyping” for 6.semester PBA – Design og Business studerende fra Pattern design og Sustainable Fashion (2020).

- Resultaternes værdi

Projektets resultater har genereret ny viden, der har påvirket KEA Designs beslutning om at udbyde den ny specialeretning SFT på AK-Designteknolog og PBA i design og Business.

Projektets empiri viste tydeligt at der i modebranchen er stor interesse for 3D VP teknologien og at der mangler medarbejdere med kompetencer indenfor 3D VP. KEA møder modebranchens behov for disse kompetencer ved at uddanne studerende i 3D VP.

KEA Kompetence har siden november 2019 udbudt efter- og videreuddannelseskurser i 3D Virtual Prototyping.

- Målgruppen Den primære målgruppe er den danske modebranche og KEA design. Projektets viden skal formidles til den danske modebranche via pilotworkshoppen, projektrapporten, artikler og oplæg afholdt hos danske modevirksomheder. Til KEA Design skal projektets viden formidles via pilotworkshop med studerende, projektrapporten, artikler, interne oplæg (Kea design, medarbejderdag, Applied research roadshow), videndeling under tilrettelæggelse af undervisningsmoduler i 3D VP. Den sekundærer målgruppe er andre designuddannelser i Danmark.
- Vidensprodukter Rapport
Anden artikel
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)