Unge ledere

Projekttitel Unge ledere
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Hvordan sikres et stærkt rekrutteringsfelt af kvalificerede og kompetente unge ledere til morgendagens ledelsesudfordringer?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Karen Spuur
Projektleder, Lektor
kcer@cphbusiness.dk
3615 4885
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2020 - 15. december 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

På baggrund af viden fra forskningsrapporten Ledelse af unge 2, udarbejdet af Cphbusiness i 2018, blev udfordringen med unge ledere, der har svært ved at indtræde i lederrollen, identificeret.

En analyse fra DI viser, at andelen af ledere over 50 år er steget fra 35% i 2010 til 44% i 2019.  Vi står derfor over for et omfattende generationsskifte på ledelsesgangene, hvor det i stigende grad er de unge ledere under 30 år, der skal sikre Danmarks konkurrenceevne og evne til vækst. 


De unge ledere er ikke trænede i at forholde sig til sig selv som ledere, hvilket skaber udfordringer i deres professionelle virke som ledere.
(Kilde: C.
Espinoza & J. Schwarzbart, J. Zenger & J. Folkman 2015).   

- Baggrund og formål

Der er en potentiel mangel på kvalificerede ledere i den nærmeste fremtid. Behovet for ny viden omkring ledelse af unge ledere er presserende.  Projektets ambition er at bidrage til at fastholde og styrke konkurrencekræften i danske SMV’er gennem en sikring af kvalificerede ledere i fremtiden.

- Aktiviteter og handling

Med projektet ønsker Cphbusiness i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation, at bidrage til at mindske den potentielle mangel på kompetente unge ledere. Projektet sigter på at identificere de væsentligste ledelsesmæssige indsatsområder, samt at omsætte denne viden til praksisnære og anvendelsesorienterede ledelsesværktøjer til unge ledere og deres ledere.  

Den nye viden bliver formidlet direkte til målgruppen på www.ungleder.dk  

  

- Projektets Metode

Hovedaktiviteterne gennemføres i seks faser med afsæt i designtænkning som projektmetode.  Heraf interviews af unge ledere og deres ledere, fra 25 danske SMV’er, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt ledernes medlemmer.   Derudover vil der ske en løbende kvalificering af projektets resultater gennem indsigter fra såvel fokusgrupper, styregruppe som videngruppe. 

- Projektets Forventede Resultater

(Se under effekt)

- Projektets Forventede Effekt
  • Værktøjer, inspiration og anbefalinger giver nye ledere samt den kommende generation af ledere bedre muligheder for at indtræde succesfuldt i lederrollen på det danske arbejdsmarked.
  • Øget opmærksomhed på udfordringen med at skabe de rigtige rammer for kommende og nye ledere.
  • En anvendelsesorienteret viden, praksisnære ledelsesværktøjer og guidelines, som er med til at gøre ledergerningen mere attraktiv for unge medarbejdere og hjælpe dem til at lykkes som ledere.
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Ledernes Hovedorganisation
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Rapport
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel