Udvikling og skalering af forretningsmodel for Sit n’ Grill

Udvikling af innovativt grillkoncept i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Sit n’ Grill.

Sit n’ Grill havde med deres innovative grillbord et ønske om at fastlægge en større og bredere målgruppe og distribution.

Projektet havde til formål at udvikle og optimere et innovativt grillkoncept for Sit n’ Grill med henblik på at nå ud til nye målgrupper. For at opnå et holdbart og fortsat innovativt koncept, der blev baseret på nyeste viden, havde Sit n’ Grill indgået samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Her deltog undervisere og studerende fra markedsføringsøkonomuddannelsen. Dette samarbejde sikrede både, at virksomheden modtog vidensbaserede forslag, og at Erhvervsakademi Aarhus’ undervisere og studerende kunne koble teori med praksis.

Projektet udarbejdede forslag til markedstilgang gennem analyse af kunder og relevante partnere/distributører. Derudover blev der udarbejdet forslag til oplevelseskoncept, der kunne øge attraktiviteten og det innovative indhold i grillkonceptet.

Nyt koncept

Processen bag udarbejdelsen af et nyt koncept for virksomheden sikrede, at:

  • Sit n’ Grill fik indsigt i nye målgrupper og relevant markedsføring hertil gennem omfattende markedsanalyser i både Danmark, Spanien og Holland.
  • Virksomheden blev fremtidssikret og på forkant med udviklingen gennem justering og udvikling af deres koncept.
  • Udviklingsorienterede elementer fra virkelighedens verden blev integreret på markedsføringsøkonomuddannelsen.
  • Der kunne evt. være mulighed for udvidet innovationssamarbejde med virksomheden efter endt projekt, f.eks. gennem ansættelse af praktikanter eller ved brug af andre vidensordninger.

Vælg et tema eller søg efter projekter