Udvikling af kommunikationsapplikation for it-forum

Erhvervsakademi Aarhus udviklede en kommunikationsapplikation til it-forum Midtjylland.

Projektet havde til formål at udvikle en mobilapplikation til it-forum Midtjylland. It-forum Midtjylland ønskede en mobilapplikation til at forbedre kommunikationen til og mellem sine medlemmer blandt andet ved specifikke arrangementer.

Applikationen skulle fungere på de mest udbredte smartphone-platforme. Den skulle vise generelle kontaktoplysninger og information om it-forums arrangementer, og samtidig skulle det være muligt at tilmelde sig arrangementer via applikationen. I løbet af udviklingsperioden indkredsede holdet i fællesskab andre muligheder.

Projektet blev etableret med deltagelse af medarbejdere fra it-forum samt studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus.

De studerende indgik i projektgruppen og blev tilbudt at gennemføre deres praktik- og hovedopgave i forbindelse med projektet, ligesom underviserne indgik i projektgruppen og fungerede som vejledere for de studerende.

Mobilapplikation

  • Projektet gav it-forum en vigtig kommunikationsplatform i form af en mobilapplikation. Denne vil forbedre kommunikation til medlemmer, potentielle nye medlemmer og deltagere ved it-forums arrangementer. Målet var yderligere, at applikationen en øger it-forums brandingværdi.
  • Medlemsservicen generelt og synlighed af arrangementer vil øges via applikationen.
  • Erhvervsakademi Aarhus’ undervisere og studerende fik praktisk indsigt i de udfordringer, som aftager af mobil software har, eksempelvis med hensyn til brugervenlighed og vedligeholdelse af dataindhold.
  • De studerende og undervisere fik konkret praktisk erfaring med udvikling, færdiggørelse og udbredelse af mobile applikationer.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter