Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter – fra midler til resultater

Afdækning af mønstre og læring i forbindelse med professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes måde at omsætte 'Praksisnær Innovations'-midler.

Formålet med projektet er at lave en systematisk indsamling af erfaringerne med de praksisnære innovationsprojekter. Projektet vil undersøge de mange typer af samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

Med afsæt i 26 projekter på landsplan skal de enkelte praksisnære innovationsprojekter analyseres. På Erhvervsakademi Aarhus er det Fonden Føniks, som er blevet valgt.

Hvordan understøtter vi innovation og vækst i virksomhederne?

Projektets mål er at undersøge, hvilke kompetencer og metoder der er blevet brugt til at understøtte innovation og vækst i virksomhederne. Derudover vil projektet dokumentere og systematisere den viden, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne har udviklet i samarbejde med virksomhederne.

Hertil vil projektet udvikle et undersøgelsesdesign til opsamling af viden hos de tre aktører: virksomheder, erhvervsakademier og studerende – med inddragelse af en forsker fra Aarhus Universitet.

“Vi får mulighed for at blive klogere på de vilkår og betingelser, der er for at lave praksisnær innovation og hvilke effekter og virkninger disse projekter skaber hos studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder.”

Jonas Sprogøe, forskningsprogramleder på UC Sjælland

“For det første drejer det sig om at få systematisk indblik i, hvordan akademiet arbejder med innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder, for at blive klogere på, hvordan akademiet kan udvikle sin daglige praksis. For det andet at afdække, hvordan de studerendes entreprenørielle kompetencer kan understøttes i et læringsrum, hvor de arbejder med ’virkelige’ problemer.”

Lisbeth Christensen, ekstern konsulent fra konsulentvirksomheden Lisbeth C

Værktøjsbog og anbefalinger

Der vil blive publiceret en værktøjsbog, enten som beskrivelse af innovationsredskaber eller empiriske funderede teoretiske diskussioner af betingelserne for at lave praksisnære innovationsprojekter. Derudover vil der også blive publiceret anbefalinger på baggrund af projektets resultater til fremtidige og ligeværdige samarbejder.

Ønsker du at rekvirere ‘Værktøjsbog i praksisnær innovation’ eller ‘Praksisnære innovationsprojekter: 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder’ (enten pdf eller fysisk eksemplar), bedes du sende en e-mail til projektleder Lea Sørensen på leso@eaaa.dk.

Videndeling mellem sektorer og aktører

Der skal afholdes en workshop i 2015 med repræsentanter fra både professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, samt en konference med interessenter fra uddannelsessektoren og virksomheder.

Opsamling på national innovationsstrategi

Som følge af den nationale innovationsstrategi afsatte regeringen midler til at fremme samarbejdet mellem praksisnære uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Formålet med samarbejdet var, at videninstitutionerne skulle løse konkrete udfordringer i virksomhederne og samtidig selv blive yderligere kvalificeret på dette område.

Ordningen er nu ved at nå sin planlagte afslutning, og dette projekt vil samle op på processen – fra start til slut.

Vælg et tema eller søg efter projekter