Cool Car Race

Projekttitel Cool Car Race
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Innovation
Teaser Velgørenhedsarrangementet Cool Car Race udviklede sammen med Erhvervsakademi Aarhus konceptet, der skulle få arrangementet til at vokse.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Susanne Østergaard Olsen
Lektor og projektleder
suol@eaaa.dk
7228 6231
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2013 - 30. juni 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Hvordan kan man bedst skalere og udvikle et velgørenhedsarrangement? Det var udgangspunktet for Erhvervsakademi Aarhus og Cool Car Race-samarbejdet.

Projektet skulle afklare:

 • hvordan det nuværende koncept – og dermed potentiale – kan udvides.
 • hvilke aktivitetsformer der kan øge donationsstrømmen.
 • hvordan online aktiviteter og salg der kan øges.
 • hvordan konceptet evt. kunne gøres mere skarpt og dermed klargøres til at kunne eksporteres som et franchisekoncept?

Projektet involverede flere hold studerende, og innovationsprocessen tog udgangspunkt i deres case-arbejde i valgfaget ‘oplevelsesøkonomi’ på markedsføringsøkonomuddannelsen. Ligeledes arbejdede en specielt tilknyttet gruppe af bachelorstuderende, Young R&D Group, med ovenstående spørgsmål, ligesom de medvirkede til og hjalp til med afviklingen af Cool Car Race 2014.

Optimering og udvikling af koncept

Projektet var med til at sikre, at velgørenhedsarrangementet fornyede sig selv og sine produkter på en velfunderet baggrund. Dette gav Cool Car Race det bedste udgangspunkt for ikke blot vedvarende succes, men også yderligere optimering og udvikling af konceptet, der måske også på sigt kan eksporteres som et franchisekoncept.

En ændring af produkt- og aktivitetsportefølje, forslag til konceptfornyelse og forbedringer samt udvikling af Cool Car Race-konceptet sikrede, at virksomheden og de studerende fik opbygget og udbygget deres kompetencer, hvad angår forretningsudvikling, markedsføring og innovation.

- Baggrund og formål

Sportscar Event er et velgørenhedsarrangement, hvor hele overskuddet går til velgørende formål. Sportscar Event køres hvert år på FDM Jyllandsringen og FDM Sjællandsringen samt i forbindelse med udstillinger i MCH Messecenter Herning. Sportscar Event har siden starten i 2000 vokset sig til en større og større begivenhed, der formår at samle et helt unikt felt af supersportsvogne på dansk jord. Siden starten har Sportscar Event doneret mere end 8 millioner kroner til Børnecancerfonden, og via deres arrangementer været medvirkende til at gøre opmærksom på Børnecancerfondens funktion og arbejde.

Formålet med projektet er at arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan Sportscar Events nuværende koncept og dermed potentialet udvides/øges?
 • Kunne konceptet evt. kobles sammen med andre aktivitetsformer, som kan give donationer?
 • Hvordan kan online salg øges?
 • Er der muligheder i at eksportere konceptet og etablere sig på udvalgte europæiske markeder?

 

- Aktiviteter og handling

Det forventede forløb for projektet er som følger:

 • Sportscar Event bliver gennemgående casevirksomhed i valgfaget ‘oplevelsesøkonomi’.
 • Workshop i opbygning, udvikling og skalering af forretningsmodellen.
 • Analyse og optimering af Sportscar Events website.
 • Indledende markedsanalyse på udvalgt europæisk marked.
 • Proof of koncept.
 • Formulering af koncept/ny forretningsmodel inklusiv nye aktiviteter/ny portefølje.
 • Undervisning/træning i innovationsprocesser og modeller.
 • Ansættelse af trainee i virksomheden.
- Projektets Metode

De studerendes laver casearbejde, og der afholdes en innovation camp, og markedsanalyser er gennemført af studerende i forbindelse med et obligatorisk projektforløb samt aftestning af Business Models hos Sportcar Events. Dernæst formuleres virksomhedens koncept/strategi/website og eventuel træning i innovationsledelse hos Sportscar Event samt implementeringsforløb i virksomheden.

 

- Projektets Forventede Resultater

De studerende bidrager i høj grad til at løse en konkret innovationsopgave hos Sportscar Event. De studerende opnår en høj grad af indflydelse på det færdige koncept og kommende strategi. De studerende vil i samarbejde med undervisere på Erhvervsakademi Aarhus og ansatte i Sportscar Event gennemgå et innovationsforløb med udgangspunkt i en praksisnær og aktuel case. Businesscasen vil fremadrettet blive anvendt på de involverede uddannelser.

- Projektets Forventede Effekt

Den forventede effekt af projektet er en ny forretningsmodel for Sportscar Event, ændring i produkt- og aktivitetsporteføljen, forslag til eksportmuligheder og optimering af website, ansættelse af studerende (praktik/trainee), innovationsforløbstræning af studerende, undervisere og virksomhed samt forbedring af virksomhedens innovationsevne – eventuelt som kursusforløb.

 

 

Tags forretningsmodel | innovation | koncept | vækst | velgørenhed
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
 • - Markedsføringsøkonom (63)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
Mette Risgaard Olsen
Susanne Østergaard Olsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Sportscar Event
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 50% | Øvrige ministerier og styrelser mv. | Styrelsen for Videregående Uddannelser
50% | Danske private kilder | Sportscar Event
Resultat

Cool Car Race har gennem projektet blandt andet fået idéer, forslag og oplæg til koncept, produkter, aktiviteter og markedsføring, som sikrer, at velgørenhedsarrangementet fortsat fornyes. Desuden er der givet forslag til yderligere optimering og udvikling af konceptet.

Projektet sikrede undervisningen i oplevelsesøkonomi en praksisnær og aktuel virksomhedscase. Dette sikrede et ekstra engagement og motivation hos de studerende, da deres opgave havde en reel efterspørgsel og anvendelighed i virksomheden.

Projektets resultater sikrede, at virksomheden og de studerende fik opbygget og styrket deres kompetencer. Derudover er en studerende kommet i praktik i virksomheden.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter