Cool Car Race

Velgørenhedsarrangementet Cool Car Race udviklede sammen med Erhvervsakademi Aarhus konceptet, der skulle få arrangementet til at vokse.

Hvordan kan man bedst skalere og udvikle et velgørenhedsarrangement? Det var udgangspunktet for Erhvervsakademi Aarhus og Cool Car Race-samarbejdet.

Projektet skulle afklare:

  • hvordan det nuværende koncept – og dermed potentiale – kan udvides.
  • hvilke aktivitetsformer der kan øge donationsstrømmen.
  • hvordan online aktiviteter og salg der kan øges.
  • hvordan konceptet evt. kunne gøres mere skarpt og dermed klargøres til at kunne eksporteres som et franchisekoncept?

Projektet involverede flere hold studerende, og innovationsprocessen tog udgangspunkt i deres case-arbejde i valgfaget ‘oplevelsesøkonomi’ på markedsføringsøkonomuddannelsen. Ligeledes arbejdede en specielt tilknyttet gruppe af bachelorstuderende, Young R&D Group, med ovenstående spørgsmål, ligesom de medvirkede til og hjalp til med afviklingen af Cool Car Race 2014.

Optimering og udvikling af koncept

Projektet var med til at sikre, at velgørenhedsarrangementet fornyede sig selv og sine produkter på en velfunderet baggrund. Dette gav Cool Car Race det bedste udgangspunkt for ikke blot vedvarende succes, men også yderligere optimering og udvikling af konceptet, der måske også på sigt kan eksporteres som et franchisekoncept.

En ændring af produkt- og aktivitetsportefølje, forslag til konceptfornyelse og forbedringer samt udvikling af Cool Car Race-konceptet sikrede, at virksomheden og de studerende fik opbygget og udbygget deres kompetencer, hvad angår forretningsudvikling, markedsføring og innovation.

Vælg et tema eller søg efter projekter