Skalering af forretningsidé hos Applicators

Applicators udviklede forretningsmodel i samarbejde med studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus.

Erhvervsakademi Aarhus bidrog med nyeste viden omkring forretningsudvikling og innovation til IT-virksomheden Applicators. Med udgangspunkt i virksomhedens ønske om lancering af et nyt produkt – et webbaseret time- og sagsstyringssystem, samarbejdede erhvervsakademiet og Applicators om udvikling af konkrete forslag til Applicators fremtidige forretningsmodel for det nye produkt.

Virksomheden skulle i samarbejde med studerende og undervisere udvikle og afteste en forretningsmodel for lancering af time- og sagsstyringsværktøjet til en bredere målgruppe. Forretningsmodellen skulle blandt andet omfatte produktets grundlæggende karakteristika, målgruppe og distribution. Erhvervsakademi Aarhus kunne med sit praksisnære virke og videngrundlag bidrage med unikke kompetencer.

Anbefalinger til færdigt koncept

  • Inddragelse af studerende i processen med at udvikle konkrete forslag til et nyt forretningskoncept sikrede, at såvel virksomhed, undervisere og studerende blev udfordret i at sammentænke praksis og teori.
  • Resultatet af den innovative proces var konkrete anbefalinger til det færdige koncept til virksomheden og nye, praksisbaserede cases til undervisningsbrug.

Vælg et tema eller søg efter projekter