Skab jer online

Et perspektiv på, hvordan undervisere kan designe læringsaktiviteter, som skaber sociale læringsfællesskaber mellem studerende i et online uddannelsesforløb på

I kølvandet på de belastende sundhedsforhold (COVID-19) har den nye undervisningssituation skabt nogle positive tendenser, f.eks. at man kan afholde undervisning og møder, som man i princippet teknisk også kunne have gjort brug af før Covid-19 (Foldgast, 2020).

I den sammenhæng er der også mindre positive tendenser, som der stadig savnes konstruktive løsninger på. Disse omfattende ændringer har fra et underviser-perspektiv medført nogle helt nye praksisser samt nye didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med online-undervisning, hvilket oplagt har betydning for den studerendes læring.

Der er et stort potentiale i at forbedre den måde, som vi tilrettelægger/designer uddannelsesforløb indeholdende onlineundervisning på, så denne undervisning ikke ’blot’ bliver en overførelse af den fysiske undervisningsform til et online læringsmiljø. Således er projektets ambition at bidrage til at finde løsninger på, hvordan undervisere kan designe engagerende læringsaktiviteter, som skaber sociale læringsfællesskaber; dels mellem de studerende og dels mellem de studerende og underviseren i et onlineuddannelsesforløb på VEU-området. Hensigten er således, at der i sidste ende opnås det optimale læringsudbytte af onlineundervisningen.

Vælg et tema eller søg efter projekter