Sælg dig til vækst

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder udvikle deres salgs- og marketingkompetencer? Og i hvilket omfang kan det bidrage til vækst?

Salgs- og marketingaktiviteter fylder sjældent meget i små og mellemstore virksomheder (SMV’er), men undersøgelser viser, at salgs- og marketingaktiviteter bidrager til vækst, og at kompetencer inden for dette felt er efterspurgte.

Projektet kortlægger muligheder og barrierer

Projektet vil skabe grobund for yderligere implementering af salg og marketing i små og mellemstore virksomheder ved at kortlægge:

  • den eventuelle konkrete sammenhæng mellem adfærd og aktiviteter i salg og marketing samt små og mellemstore virksomheders performance.
  • hvilke barrierer, der forhindrer små og mellemstore virksomheder i at udnytte potentialerne i salg og marketing.
  • hvilket potentiale for vækst, som eventuel kompetencetilførsel inden for salg og marketing, kan indfri.

Projektet vil udvælge et større antal små og mellemstore virksomheder til at deltage i kortlægningsarbejdet, der suppleres med interviews og observationer. Dette materiale vil sammen med et omfattende litteraturstudie skabe ny indsigt i SMV’ernes arbejde med salg og marketing samt skabe ny, anvendelsesorienteret teori på området.

Styrke implementeringskompetencer inden for salg og marketing

Projektet vil:

  • styrke og udvikle små og mellemstore virksomheders implementeringskompetencer inden for salg og marketing.
  • få en forventet betydningsfuld effekt på små og mellemstore virksomheder, fordi de dels får viden om, hvad andre virksomheder gør, og dels vil de få afprøvede, konkrete tilbud.
  • give større viden om Erhvervsakademi Aarhus’ aftagervirksomheder og medvirker til en relevant målretning og fremtidssikring af akademiets uddannelser.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter