Vælg et tema eller søg efter projekter

RECONCILE: REcycling, CONsumer CredibILity and Ecosystem integrity

Hvordan kan næringsstoffer fra byernes affaldsprodukter bedst recirkuleres i det økologiske jordbrug?

 

Projektet RECONCILE undersøger overordnet set forbrugeropfattelsen af anvendelse af genanvendte ressourcer fra husholdninger og industri i økologisk produktion baseret på veldokumenterede effekter på økosystemets sundhed. Projektet er organiseret i fem arbejdspakker (AP), hvoraf Marie Dam fra Zealand bidrager til AP1.

AP1 undersøger sammen med AP2 effekten af mikroplast og tungmetaller på kvælstoffiksering samt jordbundens mikrofødenet. AP1 integrerer desuden disse resultater i et samlet overblik over effekter af anvendelsen af husholdningsaffald og spildevandsslam på jordens funktion og sundhed.

Hvis den økologiske produktion i Danmark skal kunne øges uden brug af konventionel ikke-økologisk gylle som gødningsprodukt, er der behov for at kortlægge og undersøge andre mulige næringsstofkilder som fx komposteret husholdningsaffald, spildevandsslam og industrielle restprodukter. Dette har god sammenhæng med ønsket om at blive en del af en mere cirkulær økonomi.

Nærværende projekt (AP1) undersøger, hvordan nøglefaktorer i jordens funktion og sundhed påvirkes af afvendelsen af komposteret husholdningsaffald, spildevandsslam og human urin i økologisk produktion. Med udgangspunkt i litteraturen og KU’s økologiske langtidsforsøg med affaldsgenanvendelse undersøges effekten af mikroplast og tungmetaller på jordens fødenet og kvælstoffiksering.

På baggrund af disse resultater undersøges forbrugeropfattelsen af genanvendelse af affaldsprodukter i økologisk produktion og betydningen af forskellige kommunikationsstrategier på forbrugeropfattelsen i de øvrige arbejdspakker.

Samlet set vil projektets afrapportering kunne anvendes af stakeholders indenfor økologisk produktion i Danmark.