Quickwins i indkøbsarbejdet – fra omkostningscenter til værdiskaber

Forskningsprojektet giver anbefalinger til, hvilke tiltag indkøbsfunktionen i mindre fremstillingsvirksomheder kan implementere, for at øge sin værdi.

Formålet med projektet er at give anbefalinger til, hvordan indkøbsfunktionen i mindre fremstillingsvirksomheder kan udvikle deres værdiskabelse. Derved kan de flytte funktionen fra at være et reaktivt omkostningscenter til at være en proaktiv værdiskabende funktion, som medvirker til vækst og overskud.

Erhvervsakademi Aarhus vil i dette projekt undersøge, hvilke tiltag, der kan give effekt ved implementering i mindre fremstillingsvirksomheder. Dette vil blandt andet undersøges via casestudier med tre fremstillingsvirksomheder. Formålet er at udforske erfaringer fra virksomhederne, så andre kan lære af dem.

Tiltag med effekt

Større virksomheder har gennem årtier arbejdet med optimering af værdiskabelse i indkøbsarbejdet. Dette er gjort gennem udvikling af en sammenhæng mellem forretningsstrategi og indkøbsstrategi, kategoristyring og konsolidering af leverandørportefølje mv. Tiltag, som har effekt i store virksomheder, har ikke nødvendigvis samme effekt i mindre virksomheder, hvor der arbejdes med færre ressourcer, begrænset erfaring og mindre indkøbsvolumen.

Quickwins til indkøbsarbejdet

Projektets resultater forventes at kommunikeres direkte til erhvervslivet gennem artikler og kompetenceudviklingsforløb samt indirekte gennem opkvalificering af undervisere og dimittender.

Behov for kompetenceløft i mindre fremstillingsvirksomheder

Mindre virksomheder er, grundet deres egen begrænsede størrelse, i høj grad afhængige af tilgang af varer, services og viden ude fra. Alligevel er arbejdet med tilgangen ude fra, det vil sige indkøb, ofte nedprioriteret, og kompetencerne i indkøbsfunktionen er begrænsede.

Forskningen viser, at større virksomheders økonomiske performance løftes gennem strategisk indkøb og specifikke indkøbstiltag. Derfor er det interessant at identificere hvilke kompetencer, der specifikt kan løfte indkøbsarbejdet hos de mindre virksomheder.

Vælg et tema eller søg efter projekter