Optimerede finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder

Ny drejebog inspirerede til finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder med stor indflydelse på dansk økonomi og vækst.

Formålet med projektet var at ruste den vækstmotiverede virksomhedsejer/-leder til næste trin i iværksættervirksomhedens udvikling.

Dette skete ved at indgå et nyskabende og praksisbaseret projektsamarbejde, hvor virksomheder, studerende og undervisere i fællesskab udviklede en drejebog, som skulle optimere små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) muligheder for at opnå finansiering fra banker, kapitalfonde eller lignende. Drejebogen skulle både afdække finansieringsmulighederne for de forskellige virksomheder og beskrive processen mellem aktørerne.

Problemstillingen var aktuel, og projektet bidrog til at skabe fokus på en samfundsmæssig udfordring, idet SMV’ernes udvikling i høj grad beror på deres finansieringsmuligheder. Den praksisnære innovation sigtede i denne forbindelse på, at ruste den vækstmotiverede virksomhedsejer/-leder til næste trin i SMV- og/eller iværksættervirksomhedens udvikling. Her er aktuel viden om finansieringskilderne og deres krav/forventninger i øjenhøjde et nødvendigt udgangspunkt for finansieringsprocessens succes – med en klar forretningsplan som omdrejningspunkt.

Ny drejebog

De forventede effekter af projektet er forskellige for de involverede:

  • RGD-Revision, Kapitalbørsen og Plancore, vil hver især få opbygget et interessant forretningsmæssigt materiale, adgang til en potentiel interessant kundegruppe samt værdifuld PR
  • Akademiet får udviklet materiale ud fra drejebogen, der kan danne grundlag for udvikling af et nyt kursus og nye valgfag, der vil være værdifuld på såvel finans- som iværksætteruddannelserne
  • SMV’erne vil få en mulighed for at optimere deres muligheder for at opnå finansiering via forskellige kanaler

Desuden forventes et udvidet samarbejde mellem projektdeltagere, SMV’er, kursusdeltagere og akademiet i fremtiden omkring nye projekter, praktikpladser eller reelle jobmuligheder for dimittender.

Vælg et tema eller søg efter projekter