Ny formidling af kulturarv vha. digitale og interactive medier i et bymiljø.

Cocreation og Kulturarv. Udvikling af interaktiv fortælling om Nyborg Slot hvor byens og kommunens borgere er medskabere på historien.

I de seneste 3 år har EA Lillebælt arbejdet sammen med Nyborg Kommune og Østfyns Museer omkring udvikling af et juleevent som en medieprojektion på Nyborg Slot. Denne projektion er indgået i byens og Nyborg handelsstandsforenings fest omkring jul og julehandlen, med henblik på at levendegøre og formidle slottets og byens historie på en ny og anderledes måde for de mange besøgende på Julemarkedet og kommunens borgere.

Julemarkedet er en del af iscenesættelsen af byens historie, som indgår i en større fælles vision og satsning, der skal gøre Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs liste over verdens umistelige kulturarv. I den proces ønskes nu en udvidelse af rammerne for brugen af teknologien og den digitale fortælling.

Projektet har fokus på at realisere Nyborg Slot og bys potentiale som kulturarvsmonument inden for rammerne af UNESCO’s kriterier for kulturarv:

1. to represent a masterpiece of human creative genius;

2. to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;

3. to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;

4. to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;

5. to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;

6. to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);

Ambitionen er at omsætte disse kriterier i en formidling, der sikrer at borgerne i Nyborg tilegner sig Nyborg Slot som en levende fortælling om fundamentale menneskelige værdier med udgangspunkt i historien om Nyborg Slot og by som mødested for det danske parlament i middelalderen, stedet hvor landets første grundlov (håndfæstningen 1282) blev underskrevet, det danske demokratis vugge, rigets første egentlige hovedstad før 1560 og som infrastrukturelt knudepunkt, der har bundet landet sammen i snart 1000 år.

Vælg et tema eller søg efter projekter