Momentum – entreprenørskab på formel

Momentum vil løse mysteriet om entreprenørskab. Er det muligt at udvikle en formel for entreprenørskab, så vi ved, hvordan vi kan skabe fremtidens iværksættere?

Erhvervsakademi Aarhus har i mere end 10 år udbudt og satset på uddannelser inden for entreprenørskabsområdet, som skal styrke de studeredes innovative og entrepreneurielle kompetencer. Det er uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Diskursen og opbygning af entreprenørskabsuddannelser har i mange år haft forretningsidéen og forretningsmodeller som omdrejningspunkt. Erhvervsakademi Aarhus har ønsket at nytænke dette med henblik på at understøtte de studerendes videre vej til at blive iværksættere bedst muligt.

Kan det sættes på en formel?

“Momentum” er et projekt, der har til formål at løse mysteriet om entreprenørskab. Er det muligt at udvikle en formel for entreprenørskab, så Erhvervsakademi Aarhus ved, hvordan man kan skabe fremtidens iværksættere?

Projektet vil undersøge forskellige principper og karakteristika for iværksættere i andre lande.

Projektet vil også komme med et bud på, hvad der skal indgå i best-in-class undervisningsforløb for studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen med fokus på iværksætteri samt professionsbacheloruddannelsen i innovation og entreprenørskab.

Disse elementer vil tilsammen skabe formlen for entreprenørskab.

Brugbare eksempler til undervisningen

Momentum har til formål at udforme materialer, practitioner papers og eksempler på korte undervisningssessioner, som kan inspirere og være med til at udvikle entreprenørskabsundervisningen. De forskellige outputs gengiver resultaterne fra projektet og kommer med konkrete anbefalinger til vigtige elementer i undervisningen.

  • Paper I: Practitioner paper: FETA-modellen (se artikel under vidensprodukter)
  • Output II: Practitioner paper: Entreprenørskab på formel (se artikel under vidensprodukter)
  • Output III: Undervisningssession: 5-5-5-modellen
  • Output IV: Materiale: Lift-Off Camp

Faglig viden er mindre vigtigt end det rigtige mind-set

Motivationen for at igangsætte projektet har primært være at nytænke den klassiske entreprenørskabsundervisning ved at undersøge, hvad der skaber en entreprenør.

Indtil for få år siden var det primære omdrejningspunkt i entreprenørskabsuddannelserne forretningsplanen og –modeller, og det var det, som de studerende skulle opbygge viden, færdigheder og kompetencer ud fra. Erhvervsakademi Aarhus har stillet sig selv spørgsmålet, om denne undervisning skulle udbygges med nye elementer, for at styrke den studerendes vej til at blive iværksætter.

Samtidig har flere forskere peget på vigtigheden af at se på de studerendes mind-set som et add-on til entreprenørskabsundervisningen.

Derfor valgte Erhvervsakademi Aarhus at igangsætte Momentum og sammenholde eksisterende elementer fra undervisningen med nye input, teorier og konkrete forløb. Ved at gøre dette, har akademiet været i stand til at komme med nye input til et state-of-the-art læringsforløb, for at styrke de studerende innovative og entrepreneurielle kompetencer.

Danske og udenlandske partnere

Erhvervsakademi Aarhus har i projektet haft kontakt til andre institutioner, der har arbejdet med dette område – især i forhold til at finde redskaber, som kan måle de studerendes innovationskompetence primært gennem selv-evaluering fra de studerende. Efterfølgende blev det valgt at efterteste nogle af disse redskaber for at finde ud af, om de kunne være relevante at anvende i en dansk kontekst.

Erhvervsakademi Aarhus vil gerne i dialog med flere partnere omkring projektets indhold. Kontakt projektleder Jesper Nørskov på noje@eaaa.dk for yderligere info og dialog.

Vælg et tema eller søg efter projekter