Ledelse af hybride mødeformer

Ledelse og organisering af afdelinger, hvor de ansatte overgår til hybride mødeformer i form af vekslen mellem at være fysisk på arbejde og at arbejde hjemmefra

Forstudiet søger at udvikle værktøjer til ledelse og organisering af afdelinger, hvor de ansatte overgår til
hybride mødeformer. Med hybride mødeform mener vi i dette projekt, at nogle medarbejdere møder fysisk på arbejde hver dag, nogle møder fysisk på arbejde nogle arbejdsdage og arbejder hjemmefra fra andre dage, og nogle arbejder fast hjemme fra og har kun få fysiske mødedage.

Pilotforstudiet er tiltænkt at understøtte det strategiske satsningsområde; Lederskab.

Den metodiske tilgang vil for pilotforstudiet som helhed være inspireret af aktionsforskningstilgangen. Pilotforstudiet vil i sit teoretiske fundament bl.a. lade sig inspirere af nogle af de findings som Århus universitet har fundet ved en større kvalitativ undersøgelse af ledelsesbehov i hjemsendelsesperioderne under Corona pandemien.
Derudover vil pilotforstudiet i sin opstart afdække yderligere mulige teoretiske og metodiske tilgange.

Vi ønsker at undersøge en her og nu opstået situation, og der er derfor et behov for i løbet af pilotforstudiet at holde sig orienteret og indsamle viden og inspiration fra helt nye og igangværende studier omkring undersøgelsesfeltet.

Metoden vil i pilotforstudiet være karakteriseret af et tæt samspil og interaktion mellem respondenterne og os som undersøgende og interagerende konsulenter.

Vælg et tema eller søg efter projekter