Tillid i danske landbrug i Østeuropa

Undersøgelse af værdien af tillid i danske landbrugsvirksomheder i Østeuropa, og hvilke tiltag de foretager, og om det bidrager til øget tillid og effektivitet.

Dette projekt ønsker at bidrage til en større forståelse af, hvordan tillid kan understøttes i virksomheder og anvise veje til at fremme tilliden.

Bidrager tillid til bedre økonomiske resultater?

Derudover undersøger projektet sammenhængen mellem graden af tillid i en afdeling og produktionsresultaterne – og dermed de økonomiske resultater. Projektet vil indhente viden igennem litteraturstudier og feltanalyser. Axzon Group (Donosha, Ukraine) og DanSlovakia er cases for selve projektet, da de arbejder målrettet med at skabe tillid.

Dernæst vil projektet:

  • give en bedre forståelse af, hvor ledelsen i danske landbrug kan fremme opbygning af tillid og dermed opnå fordele som øget hastighed, effektivt samarbejde og kommunikation samt færre omkostninger
  • bidrage til, at virksomhederne kan målrette fokus i såvel rekruttering og medarbejderudvikling som i ledelses- og organisationsstrukturen og styringssystemerne
  • bidrage til, at kommende landbrugsledere har bedre kompetencer til at møde ledelsesudfordringer i udlandet og i danske landbrug med udenlandsk arbejdskraft

Formidling på konferencer og nyt undervisningsmateriale

Projektet vil resultere i indlæg på konferencer samt undervisningsmateriale på Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser.

Ledelsesmæssige udfordringer for dansk landbrug i Østeuropa

Dansk landbrug i Østeuropa er ekspanderet, og det kan på mange måder være en udfordring at starte en landbrugsvirksomhed i Østeuropa, både økonomisk, kulturelt og ikke mindst ledelsesmæssigt.

Tillid er aktuel genstand for forskning over hele kloden, idet tillid generelt er udfordret af globalisering og samtidig anses det for at være løsningen på mange ledelsesmæssige udfordringer.

Ledelse i Danmark er karakteriseret ved få ansatte, lavt hierarki, faglært arbejdskraft, høj grad af indre motivation og selvstændighed. Dertil kommer, at vi i Danmark tager en høj grad af tillid for givet, hvor østeuropæiske lande kun har det i meget lav grad.

Vælg et tema eller søg efter projekter