’Internationalisation at home’

Internationale kompetencer til alle studerende! 25 anbefalinger til implementeringen af Internationalisation at Home på Cphbusiness

Projektets formål er at kortlægge hvordan danske og internationale hold sammen kan løfte studiemiljøet og kvaliteten i Cphbusiness’ uddannelser. På baggrund af kortlægningen leveres anbefalinger til, hvordan vi på Cphbusiness kan optimere og udfolde denne ambition både i teams og på uddannelserne.

 

Projektet vil evaluere gevinsten ved at have både danske og internationale hold, herunder hvad det betyder for læringsmål og læringselementer, og hvad det kræver af internationale kompetencer hos underviserne, der skal supportere et sådant internationalt læringsmiljø – samt, hvordan det gøres operationaliserbart i de enkelte teams på uddannelserne. Kort sagt hvordan vurderes værdien af, at have internationale studerende i vores uddannelsesmiljø og hvordan kan dette skærpes og dermed være med til at skabe en merværdi for alle studerende.

 

Herudover skal projektet bruges til at udvikle alle Cphbusiness’ uddannelser og læringsaktiviteter gennem samlæsning/ projekter på tværs af danske og internationale hold således, at vores kommende dimittender besidder de (internationale) kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Tesen er, at dette ikke alene opnås ved at ’oversætte’ danske uddannelser til engelsk, men at de internationale hold i tillæg hertil tilfører værdifulde netværk og oplevet kulturforståelse gennem blandede studiegrupper mv.

Vælg et tema eller søg efter projekter