GameEduc – Transnational Education Practices for the Game Industry

Formålet med projektet er at skabe et solidt "framework", der kan bruges i nuværende og fremtidige spiluddannelser i Europa.

Ved at have etableret kommunikation og delt praksis med andre skoler inden for en rimelig geografisk afstand fra hinanden, øges mulighederne for studerende for at gennemføre praktikophold og til sidst få beskæftigelse i forskellige lande i Europa. Dette vil igen skabe en mere positiv fordomsfri holdning blandt studerende og kandidater. Underviserne vil få et yderligere indblik i andre institutioners læseplaner og metoder og være i stand til at bruge den viden i deres egen lære og fremme en større forståelse for deres eget fag.

Ved at samle den information, der er indsamlet under projektet og organisere samt sammenfatte den i et framework, vil det skabe en solid guide til standardiserede metoder og praksis inden for spiluddannelse på tværs af grænser. Dette vil blive gjort tilgængeligt via en dedikeret webportal og formet på en sådan måde, at det letter muligheden for løbende at opdatere den, hvilket sikrer, at rammerne og værktøjerne inden for forbliver relevante og kan bruges som referencemateriale til både nuværende og fremtidige spiluddannelser i hele Europa. Projektet har også til formål at fremme fremtidigt samarbejde mellem projekter, og potentialet i at udvide projektet i fremtidige Erasmus-applikationer er åbent.

Vælg et tema eller søg efter projekter