Evaluering af effekt på samsynsfunktionens specifikke mekanismer ved behandling af konvergensinsufficiens

Projekttitel Evaluering af effekt på samsynsfunktionens specifikke mekanismer ved behandling af konvergensinsufficiens
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Sundhed
Teaser Viden om den specifikke effekt af visuelle træningsprocedurer vil potentielt kunne afkorte fremtidige behandlingsforløb.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Marianne Ledet Maagaard
Lektor
mlm@eadania.dk
72291123
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. december 2015 - 01. december 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Konvergensinsufficiens er en godartet samsynslidelse, der giver symptomer såsom dobbeltsyn, hovedpine, sløret syn, øjentræthed og nedsat koncentration ved læsning og andet nærarbejde. Forekomsten blandt skolebørn er 3-5%, og ubehandlet forventes hverken forværring eller remission i voksenlivet. I dag anvendes behandling af konvergensinsufficiens primært til skolebørn, fordi lidelsen giver symptomer ved skolearbejde, og der vil kunne opstå problemer med læsning og indlæring. Læseproblemer kan forhindre børn i at udnytte deres potentiale til fulde, og have uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet. Ydermere er behandlingseffekten større hos børn end hos voksne.

Vores tidligere studier af skolebørns synsudvikling har vist, at samsynsfunktionens forskellige mekanismer (akkommodation og konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden (14-15). Dette giver mulighed for at behandle disse mekanismer hver for sig for at sammenligne effekten af målrettet behandling direkte mod den anomale mekanisme med behandling af begge mekanismer samtidigt. Følgelig er der i forlængelse af de to første studier nu formuleret et prospektivt interventionsstudie rettet mod behandling af skolebørn med konvergensinsufficiens, hvor de uafhængige mekanismer vil blive behandlet hver for sig.

I forskningsprojektet vil alle børn modtage 12 ugers behandling svarende til standardbehandling, blot med den forskel at akkommodation og konvergens behandles sekventielt frem for simultant, således at effekten af behandlingens delelementer kan evalueres enkeltvis. Dermed er der ikke en tidsmæssig gevinst for deltagerne i forskningsprojektet, men såfremt vores hypotese bekræftes, vil fremtidige behandlingsforløb potentielt kunne halveres.

- Baggrund og formål

Baggrund

Konvergensinsufficiens er en godartet samsynslidelse, der giver symptomer såsom dobbeltsyn, hovedpine, sløret syn, øjentræthed og nedsat koncentration ved læsning og andet nærarbejde (1-2). Forekomsten blandt skolebørn er 3-5%, og ubehandlet forventes hverken forværring eller remission i voksenlivet (3). I dag anvendes behandling af konvergensinsufficiens primært til skolebørn, fordi lidelsen giver symptomer ved skolearbejde og der vil kunne opstå problemer med læsning og indlæring. Læseproblemer kan forhindre børn i at udnytte deres potentiale til fulde, og have uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet (4-8). Ydermere er behandlingseffekten større hos børn end hos voksne (9-11).

Diagnosticering og behandling af lidelsen er veldokumenteret; et Cochrane-review fra 2011 viser, at et 12-ugers behandlingsforløb normaliserer samsynsfunktion og reducerer symptomer hos mere end 90 procent af 9-17-årige og danner grundlag for aktuelle retningslinjer for behandling af konvergensinsufficiens (9). Behandlingseffekten er blivende hos 84-90 procent af de 9-17-årige (12-13). Et normalt behandlingsforløb varer 12 uger og består af 28 timers hjemmetræning (20 minutter dagligt) og 6 x 1 times instruktion og opfølgning i klinikken hos optometristen. Dermed belaster behandlingen familien både tidsmæssigt og økonomisk i form af egenbetaling og tabt arbejdsfortjeneste pga. klinikbesøg, hvorfor nogle familier ser sig nødsaget til at fravælge behandling.

Vores tidligere studier af skolebørns synsudvikling har vist, at samsynsfunktionens forskellige mekanismer (akkommodation og konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden (14-15). Dette giver mulighed for at behandle disse mekanismer hver for sig for at sammenligne effekten af målrettet behandling direkte mod den anomale mekanisme med behandling af begge mekanismer samtidigt. Følgelig er der i forlængelse af de to første studier nu formuleret et prospektivt interventionsstudie rettet mod behandling af skolebørn med konvergensinsufficiens, hvor de uafhængige mekanismer vil blive behandlet hver for sig.

I forskningsprojektet vil alle børn modtage 12 ugers behandling svarende til standardbehandling, blot med den forskel at akkommodation og konvergens behandles sekventielt frem for simultant, således at effekten af behandlingens delelementer kan evalueres enkeltvis. Dermed er der ikke en tidsmæssig gevinst for deltagerne i forskningsprojektet, men såfremt vores hypotese bekræftes, vil fremtidige behandlingsforløb potentielt kunne halveres.

 

Formål

Formålet med det aktuelle projekt er at undersøge effekten af visuel træning specifikt på konvergens- og akkommodationsmekanismerne med henblik på i fremtiden at kunne forkorte behandlingsforløbet for konvergensinsufficiens.

- Aktiviteter og handling

Projektet består af 2 behandlingsfaser

  1. 6 ugers behandling
  2. 6 ugers behandling

Derefter databehandles og konkluderes (i peer-review artikler)

- Projektets Metode

Prospektivt noninferioritets overkrydsningsforsøg, hvor deltagerne ved lodtrækning randomiseres i to grupper til to gange 6 ugers behandling, hvor interventionen i den ene gruppe er rettet mod akkommodationsmekanismen i de første 6 uger og konvergensmekanismen i de efterfølgende 6 uger, mens det for den anden gruppe sker i omvendt rækkefølge. I begge faser af forsøget modtager grupperne virksom behandling.

Analyseres bl.a. med repeated measures ANOVA med justering for kovariater

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter