Er havre davre? – Fra viden til handling

Hvem leverer viden om fodring af heste til hesteejerne?

I projektet undersøges det, hvem der leverer viden om fodring af heste til hesteejerne, og der udvikles tiltag i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og branchen der skal udvikle – og udbrede – viden om fodring af heste. Dette vil føre til at det bliver lettere for hesteejerne at træffe de rigtige beslutninger om fodring, til gavn for hestenes sundhed og velfærd.  Studerende på jordbrugsuddannelserne på EAAA samt studerende på andre hesteuddannelser vil få adgang til den viden og de aktiviteter der udvikles i projektet. Derved vil projektet tjene til at højne niveauet både på uddannelserne, og i hestebranchen da videns adgang vurderes at være et vigtigt skridt til at højne hestevelfærden i Danmark. Projektperioden er forlænget, da der fortsat er opgaver og potentiale i projektet for skabelse af ny viden.

Vælg et tema eller søg efter projekter