Digitale arbejdsformer på VVEU

Projektet undersøger, hvordan vi kan bygge digitale arbejdsformer fra de relevante erhverv ind i efter- og videreuddannelse.

 

Projektet undersøger, hvordan vi kan bygge digitale arbejdsformer fra de relevante erhverv ind i efter- og videreuddannelse. Målet er at give de studerende digitale kompetencer, der matcher deres erhverv.

Digital opkvalificering af medarbejdere har vist sig at være lidt af en jungle: Hvad er det helt præcist, den enkelte har brug for at lære? Og hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne bedst med digitalisering af deres efter- og videreuddannelser?

‘Digitale arbejdsformer på VVEU’ retter blikket mod arbejdsformerne i undervisningen som en mulighed for at give de studerende erfaringsbaserede digitale kompetencer.
I projektet besøger undervisere digitalt modne virksomheder for at blive klogere på, hvordan de arbejder digitalt understøttet med deres daglige opgaver, processer og kommunikation. Disse indsigter bygger underviserne herefter ind som digitale arbejdsformer i deres fag og undervisning.

Eksempler på digitale arbejdsformer kan være videndeling, kommunikation og koordinering via online platforme, virtuelle møder og løsning af tidligere analoge opgaver med digitale værktøjer som f.eks. apps.

Vælg et tema eller søg efter projekter