Det skal du vide om WordPress

Projekttitel Det skal du vide om WordPress
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema IT | Kommunikation | Undervisning
Teaser Mange virksomheder bruger WordPress som salgs- eller kommunikationskanal, men hvad skal man vide for at kunne løfte morgendagens udfordringer med WordPress?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Per Thykjær Jensen
Lektor og projektleder
petj@eaaa.dk
7228 6321
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2016 - 30. juni 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Folk med solide WordPress-kompetencer efterspørges af virksomheder. Der er brug for opdateret viden om, hvordan WordPress-løsninger implementeres i praksis. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes praktiske arbejde med WordPress på baggrund af forskningsbaseret viden. WordPress er uden sammenligning det dominerende Content Management System (CMS) på markedet. Det anvendes af små og store virksomheder.

Med WordPress kan flere brugere samarbejde om at udgive virksomhedens kommunikation eller salg på nettet. Brugerne behøver ikke at vide noget om kode. Omvendt er opdateret viden om kode nødvendig, når designet skal tilrettes, hvis indhold skal vises fra eksterne databaser, eller sociale medier implementeres i løsningen.

Open Source

WordPress udvikles løbende af et open source samfund. Forskningsprojektet følger den aktuelle udvikling af WordPress. Hvem udvikler egentlig det system, som så mange bruger? Og hvem styrer udviklingsprocessen? Eksempler på virksomheders arbejde med WordPress kode bliver analyseret. Således kortlægger projektet, hvordan moderne WordPress-løsninger bliver udviklet.

Ny publikation og idékatalog

Forskningsprojektets resultater udgives som publikation i 2017 med fokus på personer, der skal arbejde professionelt med at udvikle WordPress-løsninger. Bogen har titlen ‘WordPress in the classroom’. Resultater af observationer samles desuden til et idékatalog.

WordPress er en efterspurgt kompetence

Vi kan se, at et stigende antal studerende arbejder med udvikling af WordPress-løsninger. Men hvad skal man vide om WordPress for at løfte typiske opgaver for virksomhederne? Forskningsprojektet indkredser den nødvendige viden og færdigheder.

At WordPress er en efterspurgt kompetence underbygges af statistiske observationer. Det skønnes, at cirka hvert tredje website bruger WordPress i en eller anden udstrækning. Viden om WordPress er lig med viden om CMS.

Viden om WordPress bliver i stigende grad en efterspurgt kompetence i fremtiden. WordPress-kompetencer er ”almendannelse” for erhvervsakademiernes kursister, studerende og de virksomheder, vi samarbejder med.

Hvem bruger WordPress?

WordPress anvendes som en byggesten i mange virksomheders kommunikation med omverdenen. På wordpress.org/showcase/ gives mange ’use cases’.

Samarbejde med multimediedesignere

Projektet er et samarbejde med multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

- Baggrund og formål

Der er brug for opdateret viden om, hvordan WordPress-løsninger implementeres i praksis. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes praktiske arbejde med WordPress på baggrund af forskningsbaseret viden. Med WordPress kan flere brugere samarbejde om at udgive virksomhedens kommunikation eller salg på nettet. Brugerne behøver ikke at vide noget om kode. Omvendt er opdateret viden om kode nødvendig, når designet skal tilrettes, hvis indhold skal vises fra eksterne databaser, eller sociale medier implementeres i løsningen.

Formålet med projektet er at finde materialer, der giver basis for at producere en bog om praktisk udvikling af Content Management-løsninger med WordPress som skabelon.

- Aktiviteter og handling

I løbet af projektet vil der:

  • Gennemføres et literature review.
  • Analyseres ny viden.
  • Udarbejdes cases til en lærebog.
- Projektets Metode

Forskningsprojektet vil indsamle, analysere og perspektivere ny viden om WordPress. Der indsamles konkrete eksempler fra virksomheder som bearbejdes til praksisnære cases.

Projektet indkredser ny viden om WordPress ved:

  • analyse af koden bag konkrete WordPress-løsninger i udvalgte virksomheder.
  • sparre med studerende, undervisere og kontaktpersoner i branchen.
  • screener nyere faglitteratur og artikler.
  • sekundært arbejde med antropologiske observationer af kommunikationsflowet i WordPress.

På baggrund af forskningen kan en lærebog produceres med fokus på praksis og den nyeste udvikling af WordPress.

- Projektets Forventede Resultater

Forskningsprojektets resultater udgives som publikation/lærebog i 2017 med fokus på personer, der skal arbejde professionelt med at udvikle WordPress-løsninger. Lærebogen vil omhandle praktisk udvikling af Content Management-løsninger med WordPress. Resultater af observationer samles desuden til et idékatalog. De studerendes beretninger om arbejdet med WordPress anvendes.

Hensigten med bogen er at give en introduktion til WordPress-kulturen samt demonstrere den mulige integration mellem WordPress-skabelonen, eksterne kodebiblioteker og systematiske workflows.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet indkredser nye tendenser i WordPress med udgangspunkt i studier af virksomhedernes praksis. Lærebogen får relevans for de undervisere, studerende og kursister, som arbejder med Open Source Content Management. Dermed række projektets indflydelse på Erhvervsakademi Aarhus og dets interessenter ud over selve projektperioden.

 

Tags Wordpress
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
Per Thykjær Jensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Formålet med projektet var at afsøge den viden og de kompetencer, som studerende har brug for, når de skal arbejde med WordPress og content management i små og mellemstore virksomheder. Projektets resultater blev publiceret i e-bogen ’WordPress in the classroom’.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektets resultater er løbende formidlet gennem en forskerblog. Dernæst bliver projektets output til en praksisorienteret lærebog 'WordPress in the classroom'. Bogen vil blive formidlet gennem Erhvervsakademi Aarhus og konferencer. Desuden er projektet og dets resultater også blevet formidlet gennem forskellige sociale medier samt i undervisning og workshops på Erhvervsakademi Aarhus.

- Resultaternes værdi

Projektet har skabt ny viden om WordPress, og hvordan studerende i praksis arbejder med dette content management system, hvilket skaber værdi for content management brugere generelt.

- Målgruppen Projektets målgruppe er it-studerende ved Erhvervsakademi Aarhus.
- Vidensprodukter Website/blog
E-bog