Det skal du vide om WordPress

Mange virksomheder bruger WordPress som salgs- eller kommunikationskanal, men hvad skal man vide for at kunne løfte morgendagens udfordringer med WordPress?

Folk med solide WordPress-kompetencer efterspørges af virksomheder. Der er brug for opdateret viden om, hvordan WordPress-løsninger implementeres i praksis. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes praktiske arbejde med WordPress på baggrund af forskningsbaseret viden. WordPress er uden sammenligning det dominerende Content Management System (CMS) på markedet. Det anvendes af små og store virksomheder.

Med WordPress kan flere brugere samarbejde om at udgive virksomhedens kommunikation eller salg på nettet. Brugerne behøver ikke at vide noget om kode. Omvendt er opdateret viden om kode nødvendig, når designet skal tilrettes, hvis indhold skal vises fra eksterne databaser, eller sociale medier implementeres i løsningen.

Open Source

WordPress udvikles løbende af et open source samfund. Forskningsprojektet følger den aktuelle udvikling af WordPress. Hvem udvikler egentlig det system, som så mange bruger? Og hvem styrer udviklingsprocessen? Eksempler på virksomheders arbejde med WordPress kode bliver analyseret. Således kortlægger projektet, hvordan moderne WordPress-løsninger bliver udviklet.

Ny publikation og idékatalog

Forskningsprojektets resultater udgives som publikation i 2017 med fokus på personer, der skal arbejde professionelt med at udvikle WordPress-løsninger. Bogen har titlen ‘WordPress in the classroom’. Resultater af observationer samles desuden til et idékatalog.

WordPress er en efterspurgt kompetence

Vi kan se, at et stigende antal studerende arbejder med udvikling af WordPress-løsninger. Men hvad skal man vide om WordPress for at løfte typiske opgaver for virksomhederne? Forskningsprojektet indkredser den nødvendige viden og færdigheder.

At WordPress er en efterspurgt kompetence underbygges af statistiske observationer. Det skønnes, at cirka hvert tredje website bruger WordPress i en eller anden udstrækning. Viden om WordPress er lig med viden om CMS.

Viden om WordPress bliver i stigende grad en efterspurgt kompetence i fremtiden. WordPress-kompetencer er ”almendannelse” for erhvervsakademiernes kursister, studerende og de virksomheder, vi samarbejder med.

Hvem bruger WordPress?

WordPress anvendes som en byggesten i mange virksomheders kommunikation med omverdenen. På wordpress.org/showcase/ gives mange ’use cases’.

Samarbejde med multimediedesignere

Projektet er et samarbejde med multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vælg et tema eller søg efter projekter