Design2Meet

Virksomheder og studerende mødes i Erhvervsakademiet Lillebælts Viden og Innovationslaboratorium Design2Meet for at udvikle nye møde- og konferencekoncepter.

Markedet for møder og konferencer omsætter årligt for 20,8 mia. kroner og beskæftiger ca. 37.900 medarbejdere. I region Syddanmark alene er der ca. 174 mødesteder hvor der afholdes 46.000 møder årligt for knap to millioner mødedeltagere. Det er blevet en stor industri, og der er efterhånden mange møde- og konferencesteder om buddet. For at stå stærkt i konkurrencen er det derfor vigtigt at udvikle sig og innovere på en mødekultur der ellers følger nogle relativt traditionelle mønstre.

De første serviceøkonom-studerende (danske og internationale) har i løbet af efteråret 2015 arbejdet med:

  • Food & Beverage
  • Physical learning environment
  • Psycological learning environment
  • IT & technology
  • Evaluation

Med til at sikre projektets forsknings- og udviklingsmæssige tyngde indgår som partnere:

  • Meetovation
  • Inspiring Denmark
  • Visit Denmark

Herudover udbygges EALs tilknytning til nationale og internationale videnmiljøer gennem det videncenter, der er under opbygning indenfor arbejdsområdet Events, Oplevelser & Turisme. Til disse hører eksempelvis:

  • Syddansk Universitet
  • EuroCHRIE (The Hospitality and Tourism Educators)

Herudover vil der løbende blive trukket på eksterne konsulenter og forskere. I projektets indledende fase har rådgivningsfirmaet Cheche stået for undervisning og forskningsmateriale. Især “det fysiske læringsmiljø” var i fokus. Hoveddelen af undervisningen blev varetaget af arkitekt MA og PhD, Bianca Hermansen
Efterfølgende er der blevet udleveret materiale til undervisningbrug. Cheche er pt. ulønnet sparringspartner på feltet “return on meeting Investment”.

Vælg et tema eller søg efter projekter