Bæredygtighed og konkurrencefordele i storskala-svineproduktion

Forskningsprojektet undersøger i hvilken grad markedskræfterne kan drive en bedre intensiv og storskala-produktion af grise.

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en forståelse af, hvordan markedskræfterne økonomisk kan drive en intensiv storskalaproduktion af svin og svinekød, hvor producenten accepterer ekstra omkostninger på grund af en anden tilgang til dyrevelfærd og reduktion af miljøbelastning.

Dyrevelfærd og reduktion af miljøbelastning

Projektet indhenter empiri gennem en forbrugerundersøgelse, som afdækker, om forbrugerne er villige til at betale en merpris for svinekød, der er produceret bedre end loven foreskriver i forhold til dyrevelfærd og miljøbelastninger. Respondenterne er cirka 1.000 forbrugere i Polen og Tyskland.

Derudover vil nøglepersoner og beslutningstagere i udvalgte supermarkedskæder blive interviewet med henblik på at afdække kædernes strategiske positionering omkring dyrevelfærd og reduktion af miljøbelastninger.

Projektet skal ses i lyset af den løbende udvikling i svinebranchen med stadigt større driftsenheder, øget samhandel på tværs af grænserne samt den politiske bevågenhed, der er omkring sådanne bedrifter med hensyn til dyrevelfærd og miljøbelastning.

Seminar for svineproducenter

Projektets resultater bliver en del af en artikel til et videnskabeligt tidsskrift, et seminar for de involverede partnere samt et seminar for danske svineproducenter, der investerer og arbejder internationalt.

Forskningsresultaterne vil blive integreret i undervisningen på jordbrugsteknologuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus og eventuelt andre erhvervsakademier.

Axzon Group

Forskningsprojektet er baseret på et casestudie af den danskejede svineproducent Axzon Group. Axzon Groups produktion og aktiviteter i Polen og salget til de to markeder – Polen og Tyskland – er omdrejningspunktet for projektet.

Vælg et tema eller søg efter projekter