Accommodating guests during pandemic times: A case-study of Airbnb hosts in Aarhus Denmark

Airbnb er et hot emne. Det viser den store opmærksomhed, vores tidligere publiserede paper har modtaget både i Danmark og i udlandet.

 

Med udgangspunkt i vores literature review og vores model ”The Four P’s of Airbnb Host Motivation”, som blev publiseret i 2019 i journalen Research in Hospitality Management, vil vi undesøge: Hvad motiverer de superhosts, der, udover at være værter, leder og arrangerer møderne i VisitAarhus Airbnb Host Community? Gennem et dobbelt-kvalitativt undersøgelsesdesign vil vi samtidig undersøge, hvordan Airbnb værter leverer hospitality i en Covid-19 tid samt diskutere og reflektere over Airbnbs strategiske position og tilgang til værdiskabelse.”

Vælg et tema eller søg efter projekter